.

.

✴ سایت های مهم برای دریافت و سرچ مقالات علمی:

ieeexplore.ieee.org
acm.org
link.springer.com
wiley.com
sciencedirect.com
scopus.com
aiaa.org
aip.org
ajpe.org
aps.org
ascelibrary.org
asm.org
asme.org
bioone.org
birpublications.org
bmj.com
emeraldinsight.com
geoscienceworld.org
icevirtuallibrary.com
informahealthcare.com
informs.org
ingentaconnect.com
iop.org
jamanetwork.com
joponline.org
jstor.org
mitpressjournals.org
nature.com
nrcresearchpress.com
oxfordjournals.org
royalsocietypublishing.org
rsc.org
rubberchemtechnol.org
sagepub.com
scientific.net
spiedigitallibrary.org
springermaterials.com
tandfonline.com
theiet.org
acs.org

  ✴ سایت های دانلود رایگان کتاب    

                                                 www.ketabnak.com
www.urbanity.ir
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

✴ سایت های مهم علمی،پژوهشی

www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

✴سایت های بانک اطلاعاتی

www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
www.anjoman.urbanity.ir

✴ سایت های پایان نامه داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir
www.urbanity.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org

✴ سایت های مقالات فارسی

www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

✴ سایت های کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

✴ سایت پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

✴ سایت مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

✴ سایت آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

✴ سایت کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

✴ سایت رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

✴ سایت دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

✴ سایت دایره المعارف بریتانیکا

www.britannica.com

✴ سایت های دانشگاه اهايو

https://etd.ohiolink.edu

✴  سایت دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از 24 کشور اروپايي

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

✴ سایت دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا

http://escholarship.org

✴ سایت دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE

https://www.lib.utk.edu

✴ سایت دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي

http://www.oalib.com

✴ سایت دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk

✴ سایت دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech

http://www.intechopen.com

 

✴ سایت دسترسي رايگان به مقالات علمي دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/R

✴ سایت دسترسي رايگان به مقالات علمي مقالات 1753 ژورنال-دانشگاه استنفورد

http://highwire.stanford.edu