.

.

نشانی مجتمع های قضایی تهران ( نشانی دادگاه های حقوقی ، کیفری و خانواده تهران )

1- حوزه رياست دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران : تهران – خيابان سپهبد قرني ، نبش خيابان سميه ، مجتمع قضايي شهيد بهشتي ، طبقه 4

2- مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره) : تهران – بالاتر از ميدان فردوسي – خيابان سپهبد قرني – نبشخيابانسميه

دعاوي حقوقي مناطق  12 و 6

3- مجتمع قضايي شهيد صدر (ره) : تهران – خيابان شهيد مطهري (ره) – خيابان مير عماد – جنبفرمانداريتهران

دعاوي حقوقي مناطق  7 و 3  تهران و دعاوي خانواده منطقه 7 تهران

4- مجتمع قضايي شهيد مفتح (ره) : تهران – شهر زيبا – خيابان مخابرات – پشتكانوناصلاحوتربيت

دعاوي حقوقي مناطق 22 و 21 و 5  تهران و دعاوي خانواده مناطق  22 و 21 و 9 و 5  تهران

5- مجتمع قضايي شهيد محلاتي (ره) : تهران – اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر – بينپلچهارموپنجم

دعاوي حقوقي مناطق  15 و 14  تهران و دعاوي كيفري مناطق  15 و 14  تهران

6- مجتمع قضايي وليعصر (عج) : تهران – ضلع جنوبي پارك شهر – ساختمانروزنامهرسميكشور

دعاوي كيفري مناطق 12 و 11  تهران

7- مجتمع قضايي شهيد قدوسي (ره) : تهران – ميدانونك،خيابانملاصدرا،تقاطعكردستان،شماره۶۴،ساختمانفرهاد

دعاوي كيفري مناطق  7 و 6 و 3  تهران

8- مجتمع قضايي شهيد مدرس (ره) : تهران – ميدان امام حسين (ع) – خيابان دماوند – بعد از سبلان – اولوحيديه

دعاوي کیفری مناطق  13 و 8 و 4  تهران

9- مجتمع قضايي بعثت : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب – دعاوي حقوقي مناطق  19 و 16  تهران 

دعاوي كيفري مناطق  19 و 16  تهران

10- مجتمع قضايي قدس : تهران – بلوار اشرفي اصفهاني – بالاتر از ميدان پونك – نبشنيايش

دعاوي كيفري مناطق  22 و 21 و 10 و 9 و 5 و 2  تهران

11- مجتمع قضايي شهيد فهميده (اطفال) : تهراناول اتوبان تهران كرجنرسيده به عوارضي قديمخيابان آزادگانپلاك 144

دعاوي كيفري اطفال كل شهر تهران

12- مجتمع قضايي عدالت (مجتمع الكترونيكي) : تهران – ميدان تجريش – خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق) – پلاك 73

دعاوي حقوقي منطقه  1 و 2 تهران (منطقه 2 از اتوبان همت به بالاو دعاوي كيفري منطقه  1  تهران

13- مجتمع قضايي خانواده 1 : تهران – اتوبان شهيد محلاتي – نبرد جنوبي – جنبآتشنشانيوشهرداري

دعاوي خانواده مناطق  19 و 17 و 16 و 15 و 14 و  12 و 11 و 10   تهران

14- مجتمع قضايي خانواده 2 : تهران – ضلعشمالشرقيميدانونك

دعاوي خانواده مناطق   6 و 3 و 2 و 1

15- مجتمع قضايي شهيد مطهري (ره) : تهران – يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان الغدير – پلاك 126

دعاوي حقوقي مناطق  18 و 17 و 10 و 9  تهران و دعاوي كيفري مناطق  18 و 17  تهران  ودعاوي خانواده منطقه  18 تهران

16- مجتمع قضايي شهيد باهنر (ره) : تهران – تهرانپارس – تقاطعخيابانشهيدباقريوخيابانشهيدعباسپور

دعاوي حقوقي مناطق 13 و 8 و 4  تهران و دعاوي خانواده مناطق  13 و 8 و 4  تهران

17- دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران : تهران – خيابان شريعتي – خيابانمعلم

دعاوي حقوقي و كيفري صالح به رسيدگي در دادگاهانقلاباسلامي

18 – دادگاه ويژه شاهد : تهران – خيابان طالقاني – خيابان فرصت – نبشموزهشهدا

دعاوي حقوقي و خانواده استان تهران و دعاوي كيفري كشوري

19 – مجتمع قضایی شهید مدنی : تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس ( خیابان ضلع شرقی دانشگاه تهران ) – روبرویخیابانپورسینا

دعاوی حقوقی مناطق 11 و 2 تهران (منطقه 2 از اتوبان همت به پایین)

نشانی دادسرا های استان تهران:

1- دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران – نبش میدان 15 خرداد .تلفن :  33 – 33111026
2- 
مركز فوریت های قضایی دادسرا ( كشیك ) : تهران– خیابان شهید فیاض بخش تلفن :  4 -66722561
ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركزدادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت : تهران – بالاتر از میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو  تلفن :  22727469
ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركزدادسرای ناحیه 1 شمیران : تهران – خیابان شریعتی – پل صدر ، خیابان الهیه – پلاك 2تلفن :    22000438
ضابطین دادسرا : آگاهی شمیرانات و كلانتری های 101 و 122 و 123 و 163 و 164
3- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  1  تهراندادسرای ناحیه 2 سعادت آباد : تهران – سعادت آباد – خیابان علامه شمالی  – خیابان 18 غربی – پلاك 22تلفن :   9- 2207884
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و كلانتریهای 163 و 118 و 134 و 137 و 139
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  2  تهران دادسرای ناحیه 3 ونك : تهران – میدان ونك – ابتدای خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس ، نبش كوچه زاینده  رود شرقی – پلاك 59  تلفن :   88881722
ضابطین دادسرا : كلانتریهای 103 و 124 و 145
3-  
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  3  تهران دادسرای ناحیه 4 رسالت : تهران – فلكه دوم تهرانپارس – انتهای خیابان جشنواره – جنب فرهنگسرای اشراق – كوچه نباتی تلفن :   5 – 77341041
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال شرق تهران و كلانتریهای 102 و 120 و 126 و 127 و 128 و 144 و 147 و 164 و 190 و 210
4- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  13 و 8 و 4  تهران دادسرای ناحیه 5 صادقیه : تهران – فلكه دوم صادقیه – خیابان آیت الله كاشانی – بلوار ابوذر –نبش بوستان دوم تلفن :   4 – 44089723
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و كلانتریهای 133 و 135 و 138 و 140 و 142 و 143 و 146 و 209
5- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  22 و 5  تهراندادسرای ناحیه 6 خارك : تهران – خیابان انقلاب  خیابان خارك  روبروی دانشكده علوم قضایی تلفن:  66713207
*
ضابطین دادسرا : پایگاه سوم آگاهی و پایگاه سوم اطلاعات و كلانتریهای 125 و 148 و 104 و 105 و 106 و 107
6- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  6  تهراندادسرای ناحیه 7 سید خندان ( امور مربوط به شهرداریها ) : تهران  سید خندان  خیابان دبستان  انتهای خیابان شهید محمودی تلفن :   9  88468503
7- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  7  تهران دادسرای ناحیه 9 فرودگاه : تهران  فرودگاه مهرآباد  جنب گمرك تلفن :   66886900
ضابطین دادسرا : پلیس فرودگاه مهرآباد و پلیس امنیت ناجا و تمامی كلانتریهای شهر تهران دادسرای ناحیه 10 هاشمی : تهران  خیابان آزادی نبش خیابان خوش تلقن :  5-66429443
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و كلانتریهای 154 و 108 و 111 و 119 و 150
8- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  21 و 10 و 9دادسرای ناحیه 11 ولی عصر ( عج ) : تهران  خیابان ولی عصر (عج، میدان منیریه تلقن :   2 55375750
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و كلانتریهای 112 و 115 و 129
9- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  11  تهران دادسرای ناحیه 12 ( امام خمینی ) : تهران – خیابان خیام  – ضلع شمالی پارك شهر  خیابان شهید فیاض بخش تلفن :   4-66722561
ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتریهای 109 و 113 و 116
10- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  12  تهراندادسرای ناحیه 14 شهید محلاتی : تهران – بلوار شهید محلاتی – بلوار ابوذر  بین پل چهارم و پنجم تلفن :   33800836
ضابطین دادسرا : پایگاه ششم آگاهی و كلانتریهای 158 و 159 و 169 و 110 و 114 و 132 و 156 و 157
11- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  15 و 14  تهراندادسرای ناحیه 16 بعثتتهران  ضلع شمالی ترمینال جنوب تلفن:  5 – 55321520
ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتریهای 117 و 130 و 152 و 160 و 208
12- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  19 و 16  تهران دادسرای ناحیه 18 شهید مطهری : تهران  جاده ساوه  چهار راه یافت آباد  بلوار معلم  بعد از میدان معلم نبش خیابان حیدری – پلاك 216 تلفن :   73  66224469
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و پایگاه بسیج ابوذر و كلانتریهای 169 و 153 و 151 و 149
13- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  18 و 17  تهران دادسرای ناحیه 19 ( ویژه جرایم پزشكی و دارویی ) : تهران –  خیابان شهید مطهری  بعد از قائم مقام فراهانی ، روبروی پست بانك – پلاك 284 تلفن :    2  88328980
ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای تهران و آگاهی مركزدادسرای ناحیه 20 انقلاب : تهران  خیابان شریعتی  نبش خیابان معلم تلفن :   5 88415111 (دادسرای ناحیه 21)

آدرس جدید دادسرا های عمومی و انقلاب تهران

دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران نبش ميدان 155 خرداد

مركز فوريت هاي قضايي دادسرا ( كشيك ) : تهران ضلع  شمالي پارك شهر خيابان شهيد فياض بخش

دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت : تهران بالاتر از  ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق)

دادسراي ناحيه 1 شميران : تهران خيابان شريعتي پل صدر ، خيابان الهيه پلاك 2

دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد : (نشانی جدید) تهران بلوار فرحزادی خیابان طاهر خانی خیابان امام صادق (ع) کوچه نخل

دادسراي ناحيه 3 ونك : تهران ميدان ونك   ابتداي خيابان ملاصدرا خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده  رود شرقي پلاك 59

دادسراي ناحيه 4 رسالت : تهران فلكه دوم تهرانپارس   انتهاي خيابان جشنواره جنب فرهنگسراي اشراق كوچه نباتي

دادسراي ناحيه 5 صادقيه : تهران فلكه دوم صادقيه   خيابان آيت الله كاشاني بلوار ابوذر نبش بوستان دوم

دادسراي ناحيه 6 : (نشانی جدید) تهران میدان هفت تیر خيابان مفتح روبروي ورزشگاه شهید شیرودی

دادسراي ناحيه 7  : (نشانی جدید) تهران خیابان شهید بهشتی بعد از خیابان تختی خیابان شهید اکبری

دادسراي ناحيه 9 فرودگاه : تهران فرودگاه مهرآباد   جنب گمرك

دادسراي ناحيه 10 هاشمي : (نشانی جدید) تهران خیابان جیحون تقاطع دامپزشکی

دادسراي ناحيه 11 ولي عصر ( عج ) : تهران خيابان ولي  عصر (عج) ، ميدان منيريه

دادسراي ناحيه 12 ( امام خميني ) : تهران خيابان خيام   ضلع شمالي پارك شهر خيابان شهيد فياض بخش

دادسراي ناحيه 14 شهيد محلاتي : (نشانی جدید) تهران خیابان ده حقی (خیابان آهنگ) ابتدای خیابان کوثر ضلع جنوبی بازار گل روبروی اداره پست

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  15 و 14  تهران

دادسراي ناحيه 16 بعثت : تهران ضلع شمالي ترمينال جنوب

دادسراي ناحيه 18 شهيد مطهري : تهران جاده ساوه   چهارراه يافت آباد بلوار معلم بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري پلاك 216

دادسراي ناحيه 19 ( ويژه جرايم پزشكي و دارويي ) : تهران   خيابان شهيد مطهري بعد از قائم مقام فراهاني ، روبروي پست بانك پلاك 284

دادسراي ناحيه 20 انقلاب : تهران خيابان شريعتي   نبش خيابان معلم

دادسراي ناحيه 21 ( ويژه ارشاد ) : تهران خيابان شهيد  بهشتي خيابان احمد قصير جنب بيمارستان آسيا

دادسراي ناحيه 22 ( ويژه امور اقتصادي ) : تهران   خيابان انقلاب خيابان گارگر شمالي خيابان فرصت شيرازي كوچه مستعلي

دادسراي ناحيه 23 ( امور نيابت ) : تهران ضلع شمالي  پارك شهر خيابان شهيد فياض

دادسراي ناحيه 24 ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز ) : تهران  خيابان شريعتي نبش معلم

دادسراي ناحيه 25 ( امور سرپرستي ) : تهران خيابان  كريم خان زند زير پل كريم خان خيابان ايرانشهر نبش ملكيان پلاك 219

دادسراي ناحيه 26 ( بومهن ) : بومهن بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري  206

دادسراي ناحيه 27 ( امور جتايي ) : تهران سه راه آذري خيابان جرجاني پلاك  20

دادسراي ناحيه 28 ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) : تهران ميدان پانزده خرداد دادسراي مركز   طبقه سوم

دادسراي نا حيه 29 ( ويژه نوجوانان ) : تهران اتوبان  كرج نرسيده به عوارضي قديم خيابان آزادگان پلاك 144

دادسراي ناحيه 31 ( جرايم رايانه اي ) : تهران خيابان  شريعتي بالاتر از چهارراه طالقاني نرسيده به بهار شيراز نبش كوچه فرهاد 2

دادسراي ناحيه 32 ( راهور ) : تهران خيابان آزادي   خيابان رودكي ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي كوچه شهيد فرج اللهي

دادسراي امنيت ( مستقر در زندان اوين ) : تهران اتوبان  چمران خيابان شهيد كچويي زندان اوين

دادسرای ناحیه 37 ( اراضی ملی ) : (نشانی جدید) تهران میدان منیریه کوچه رحیمی

نشانی مجتمع های شورای حل اختلاف تهران به قرار زیر است:

مجتمع شماره 1 شورای حل اختلاف تهران  تهران –  میدان تجریش  خیابان دربند  بالاتر از میدان دربند  نرسیده به سربند   تلفن :    22742323

 1. مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران  تهران  بزرگراه جلال آل احمد  نرسیده به پل آزمایش  خیابان ناظریان قمی جنب ایستگاه آتش نشانی تلفن :   88276691

 2. مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران  تهران- خیابان شریعتی  نرسیده به میرداماد  خیابان گل نبی  میدان كتابی پلاك 3 تلفن :     7  22867435

 3. مجتمع شماره 4 شورای حل اختلاف تهران  تهران –  فلكه سوم تهرانپارس  خیابان شهید دانشور- خیابان 202 غربی- پلاك 24 تلفن:   77713412  77713415 

 4. مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران –  تهران – اکباتان – بین فاز یک و دو – جنب اورژانس 115 – ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان تلفن:   44670986  44694004 –  44694004

 5. مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان کارگر شمالی – جنب پمپ بنزین – خیابان شهید فکوری – پلاک 190 

 6. مجتمع شماره 7 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان شهید مدنی (نظام آباد سابق) – ایستگاه حسینی – روبروی کارگاه قدیم مترو – نبش کوچه یعقوبی تلفن :   77581118

 7. مجتمع شماره 8 شورای حل اختلاف تهران – تهران – نارمک – خیابان سمنگان – پشت مسجد جامع نارمک – نبش کوچه مذهب دار تلفن :   9 – 77252527

 8. مجتمع شماره 9 شورای حل اختلاف تهران  تهران – سه راه آذری – امامزاده عبداله – نبش خیابان شبیری – مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) – داخل کوچه طبقه سوم تلفن :   66645042

 9. مجتمع شماره 10 شورای حل اختلاف تهران – تهران – سه راه آذری – امامزاده عبداله – نبش خیابان شبیری – مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) – داخل کوچه طبقه سوم تلفن :   55773301

 10. مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان قزوین – خیابان عباسی – خیابان هلال احمر – پلاک 488 تلفن :   55675754

 11. مجتمع شماره 13 شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان دروازه شمیران – خیابان فخرآباد – جنب مسجد فخرآباد – شهردادری منطقه 13  تلفن :   77643313

 12. مجتمع شماره 14 شورای حل اختلاف تهران  تهران – خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – انتهای خیابان کرمان – روبروی ناحیه یک شهرداری منطقه 14 تلفن :   33187589

 13. مجتمع شماره 15 شورای حل اختلاف تهران – تهران – انتهای خیابان  17 شهریور جنوبی – چهاراه شهید رضائیان (منصور سابق) – مجتمع تجاری رضوان تلفن :    33435647  33433616

 14. مجتمع شماره16 شورای حل اختلاف تهران – تهران – بزرگراه بعثت – بعد از بیمه ایران – ضلع جنوبی پارک بعثت – خیابان شهید تقوی تلفن :   55327102

 15. مجتمع شماره 17 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان قزوین – دوراهی قپان – روبروی پمپ گاز
  تلفن :
     55746465  

 16. مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان آزادی – بزرگراه آیت اله سعیدی – شهرک ولیعصر – خیابان برادران شهید بهرامی – جنب تالار لاله تلفن :   66201039

 17. مجتمع شماره 19 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان خانی آبادنو – خیابان میثاق شمالی – روبروی کوچه 31  تلفن :   5530909

 18. مجتمع شماره 20 شورای حل اختلاف تهران – تهران – شهرری – سه راه ورامین – خیابان شهید غیوری – كوچه مهدیه دوم – پلاك 8   تلفن :   33390935

 19. مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف تهران – تهران – تهرانسر – بلوار گلها – روبروی کلانتری 150 تلفن :   44504818

 20. مجتمع شماره 22 شورای حل اختلاف تهران – تهران – کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج – شهرک پیکان – بعد از مرکز بهداشت و درمان – بلوک 61  تلفن :   2  44197121    و  70- 44180968

 21. مجتمع شماره 23 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه خانواده ) – تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان نبرد جنوبی – خیابان زمزم – جنب آتش نشانی – مجتمع قضائی خانواده یک تلفن :   33009127

 22. مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران – تهران – قنات کوثر – فلکه چهارم تهرانپارس – نرسیده به تقاطع باهنر و باقری – مجتمع شهید باهنر  تلفن :   9 – 77055630

 23. مجتمع شماره 25 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه خانواده ) – تهران – خیابان آفریقا – نرسیده به چهارراه جهان کودک – کوچه سپر – پلاک 1  تلفن :   88885156  88775478

 24. مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه اصناف ) – تهران – خیابان حافظ – خیابان هدایت – کوچه تبلیغات اسلامی – اتحادیه صنف اصناف تلفن :   77502322 

 25. مجتمع شماره 28 شورای حل اختلاف تهران  تهران – خیابان مطهری – روبروی سنائی – پلاک 285 (اتاق بازرگانان و صنایع و معادن تهران) تلفن :   88701938  88701912 و  2  88715661

 26. مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه امور پزشكی )  تهران – کارگر شمالی – خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) – پلاک 119 – سازمان نظام پزشکی تلفن :   84138804

 27. مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه زندان ) –  تهران – اوین – روبروی بازداشتگاه اوین – کوچه باغ – جنب کارواش دشت بهشت تلفن :   3  22357502

 28. مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه دفاتر اسناد رسمی ) – تهران – خیابان مطهری – مقابل خیابان سنایی – پلاك 273  تلفن :   88705318  – 88705190

 29. مجتمع شماره 33 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان جمهوری میدان بهارستان خیابان صفی علیشاه ک خیبر الممالک  تلفن :  2  77515101 

 30. مجتمع شماره 37 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه بانك ) – تهران – خیابان طالقانی – ایرانشهر – نرسیده به تقاطع سمیه – بن بست ظهیر الاسلام  تلفن:44214564