.

حقوق ارث

ارث در لغت به مالی که از میت به جا مانده گفته می شود و در اصطلاح به جابجایی غیر ارادی دارایی شخص فوت شده به وراثش که در این حالت اراده متوفی بازماندگان ملاک عمل نیست اطلاق می گردد. در تعریفی دیگر می توان چنین گفت که انتقال غیرقراردادی چیزی از فردی به فرد دیگر را گویند. تعریف فقهی آن که بر اساس قرآن کریم می باشد فرضیه و فرض نامیده می شود.

زمانی که فرد می میرد، ماترکی (مال و اموالی) از خود به جای می گذارد که وراثش با دریافت گواهی انحصار وراثت می توانند آن مال و اموال را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث می رسد ارث می گویند.

مجموعه حقوقی ما با بهره گیری از حقوقدانان و اساتید ماهر و با تجربه در زمینه ارث که به جد موضوعیست که نیاز به آگاهی کامل از قوانین را می طلبد آمادگی آن را دارد تا به بهترین شکل شما را در این زمینه یاری نماید.

پاسخ به سوالات