.

 

کار گروه حقوق بانکی و بیمه

می توان گفت که نیازهای اساسی انسان خوراک، پوشاک، مسکن و در مرحله بعدی امنیت می باشد. زیرا که پیشامدها و حادثه ها همواره برای انسان در راه هستند و نمی توان آنها را پیش بینی کرد. بنابراین انسان نیاز به تکیه گاه و امنیت خاطری دارد که از آن به بیمه تعبییر می شود. و این امر در جایی که میزان خسارت وارده به شخص بسیار بیشتر از میزان وسع و توان مالی وی می باشد نمود پیدا می کند. بیمه را می توان از انواع تجارت محسوب نمود زیرا موسسات و سازمانهای بیمه ای فعالیتشان بر پایه نفع و سود می باشد. ماده 1 قانون بیمه را تعریف کرده است : بیمه عقدی است که بیمه گر تعهد میکند در قبال دریافت حق بیمه در صورت وقوع حادثه یا خسارت در مدت بیمه خسارت را به بیمه گزار بپردازد .
بانک ها در نظام اقتصادی امروز نقش بسزایی را ایفا مینمایند. به طوری که اعمال اقتصادی و تجاری بدون بانک ها امکان پذیر نمی باشد. اهم فعالیت بانک ها که درآمد اصلی بانک ها نیز بر آن استوار است و از طرف دیگر از اهمیت بسزایی در اقتصاد مملکت دارد جذب پول افراد و نگهداری آنها در بانک هاست. در کل می توان اینطور گفت که حقوق بانکی از جمع مقررات و قوانینی تشکیل می شود که ارتباط بانک ها با خودشان، با سپرده گذاران و نیز با سازمانهای ملی می باشد.
به بیان دیگر حقوق بانکی مجموعه قوانینی است که امر نظارت بر اقدامات بانکی و بانکداری و اقداماتی که فعالیتهای بانکی به واسطه آن ها انجام می گیرد اطلاق میگردد. بر این اساس بانک ها باید نهاد حقوقی آگاه کارآمدی داشته باشند تا انها را دزر این راه یاری کند.
بر این اساس این مجموعه با وجود افراد آگاه و متخصص برای نیل به مقصود بانکها آماده ارائه بهترین و به روز ترین اقدامات توسط تیم حقوقی و دوره دیده خود میباشد.

پاسخ به سوالات