. 

کار گروه حقوق کودک

 

حقوق کودک از موضوعات مهم حقوق بشری است که به توجه و پیگیری از طرف جوامع بین المللی جایگاه خاصی را داراست. کودکان مانند سایر افراد جامعه نیازمند احساس امنیت از لحاظ فیزیکی، روانی، اجتماعی و… و چه بسا با توجه به موقعیت جسمی و روحیشان به مواظبت، دقت، و حمایت بسیار بالاتری را میطلبند. و این حمایتها باید در قالبهایی گنجانده شوند که بزرگترها آن را درک و برای گرفتن مستقیم این حقوق الزام هایی بر آنها تحمیل گردد.

توجه نمودن به حقوق کودک موضوع حقوق امروز نیست و به جامعه و مملکت خاصی تعلق ندارد. اهمیت حق اطفال برهیچ شخصی نباید پنهان باشد و برای دست یافتن به این مهم نباید از هیچ کوششی فروگذار کرد.

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. کشورهای زیادی در این معاهده عضو میباشند و به مفاد آن پایبندند. که در صورت عدم رعایت مفاد آن موضوع در قالب شکایت به کمیته حقوق کودک ملل متحد ارسال می گردد. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد قبول مجمع عمومی سازمان ملل متحد واقع شد و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون با بیشترین عضو در قابل قبولترین سند از اسناد سازمان ملل محسوب است.

جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» را پذیرفت به این شرط که هر گاه اصول و یا مفاد آن با مقررات داخلی یا اسلامی مخالف باشد رعایت آن لازم نیست.

این مجموعه حقوقی به منظور حمایت از حقوق کودک که قشر آسیب پذیر و حساس جامعه محسوب می شوند با بهرگیری از توان وکلای حق دوست و برجسته در قلب قانون آماده ارائه خدمات می باشد.

پاسخ به سوالات