.

کارگروه داوری بین المللی

داوری بین المللی شیوه جدید و پیشرفته حل اختلاف بین المللی بین کسب و کار از ملیت های گوناگون، سرمایه گذاران خارجی و… است. داوری بین المللی شکلی اختصاصی با قابلیت اجرای بیشتر و الزام آور تر و گاهاً ارزانتر از دادگاههای داخلی برای حل مناقشات بین المللی می باشد.

شرکت ها اصولاً در قراردادهای خود با سرمایه گذاران خارجی و ایالات دیگر توافقات داوری بین المللی را درمی گنجانند. تا از این طریق هم از مزایای آن و هم تحکیم روابط با طرف قرارداد را داشته باشند.

این مجموعه حقوقی با بهرگیری از پیشرفته ترین و به روزترین قوانین و به همراه کادر حقوقی و مجرب خود در این زمینه آماده ارائه درخورترین خدمات می باشد.  

پاسخ به سوالات