.

داوری حقوقی

استفاده از شرط  داوری امروزه سبکی نوین در حل و بر طرف کردن اختلافات و نزاع ها و از جمله منازعات سرمایه داری و تجاری به کار می رود که این شیوه محاسن بسیار فراوانی نسبت به پیگیری در دادگستری می باشد.

از مهمترین مزیت آن می توان به تسریع رسیدگی، اختصاصی شدن و صرف مبالغ کمتر و نیز علاوه بر اینها دو طرف دعوا فرد سومی را که مورد وثوق و اعتماد دو طرف می باشد را انتخاب و به تبع آن تصمیم وی را قبول و به ان عمل می نمایند. همچنین در مواردی که تبعه کشور دیگری قراردادی می بندند به دلایلی از جمله عدم بی طرفی آن کشور و نیز عدم آشنایی به قواعد و مقررات تبعه بیگانه تمایل دارد که قرارداد خود را بر اساس شرط داوری تنظیم نمایند.

پاسخ به سوالات