.

حقوق تامین اجتماعی

یکی از نمودهای حقوق اساسی شهروندی، تامین اجتماعی می باشد که در چهارچوب برنامه های تامین اجتماعی و خدمات عمومی رفاهی اصولاً به وسیله دولت یا نهادهایی که از طرف دولت مأمورند ایفاء نقش می کنند. بر این اساس، تأمین اجتماعی ساز و کار قانونی و علمی در راستای خدمات عمومی می باشد که به هدف تأمین اقتصادی و آسایش اجتماعی افراد جامعه و خانواده آنها در مقابل بیکاری، پیری، مریضی و مرگ و نیز بالا بردن آسایش و رفاه، که در قالب برنامه های بیمه های اجتماعی، سلامت و خدمات آسایش و رفاهی بینابی از برنامه های کمک کننده برای کسب درآمد، از دریچه خدمات عمومی و پشتیبانی اقتصادی طراحی گردیده است.

در تمامی کشورهای پیشرفته تأمین اجتماعی در بالاترین سطح ارائه خدمات می نماید. در بیشتر کشورها سه خصیصه همسان در تامین اجتماعی وجود دارد. که ابن سه خصیصه شامل:

1-از طریق قانون جاری می شود.

2- قسمتی از وجه نقدی و بابت بیمه بیکاری، پیری، مرگ، زایمان، نقصان و آسیب ناشی از کار و… را در بر می گیرد.

3- خدماتی که ارائه می گردد در قالب بیمه تامین اجتماعی و مراقبتهای اجتماعی صورت می گیرد.

بیمه تامین اجتماعی به صورت کلی یا به صورت پرداخت بیشتر سهم توسط کارفرما و در برخی موارد به وسیله دولت تامین و پرداخت می  شود. ساز و کارهای بیمه تامین اجتماعی اصولاً مبتنی بر بیمه اجباری است که در آن اشخاص ناچاراً و مجبوراً با دادن بخشی از حقوق دریافتی خود به نام مالیات و حق بیمه تحت حمایت و پوشش این ارگانها قرار می گیرند که غیر از عرف و مکانیزم بازار است و شخص به نمی تواند از آن خارج شود.

این مجموعه حقوقی بر آن است که با ارائه خدمات در زمینه تامین اجتماعی با بهره گیری از تجربیات و دانش اساتید حقودانان حوزه تامین اجتماعی از حقوق حقه افراد دفاع و حمایت نماید.                                 

پاسخ به سوالات