کارگروه کمیسیون های قضائی و حقوقی

کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، گروه‌هایی از نمایندگان هستند که در مجلس و به منظور بررسی اختصاصی طرح‌ و لایحه ها طرح شده صورت می گیرد. این کمیسیون ها دو دسته هستند.

  1. كميسيون‌هاي خاص: عبارتند از كميسيون تحقيق، تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس و كميسيون اصل نود قانون اساسي.

  2. كميسيون‌هاي تخصصي: كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون آموزش و تحقيقات، كميسيون اجتماعي، كميسيون ا قتصادي، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، كميسيون انرژي، كميسيون برنامه بودجه و محاسبات، كميسيون بهداشت و درمان، كميسيون صنايع و معادن، كميسيون عمران، كميسيون فرهنگي، كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي و كميسيون قضايي و حقوقي که مورد بحث است، می باشد. معمولا طرح ها و لوایح مجلس نخست در کمیسیون های مرتبط بررسی می گردد و زمان طرح در مجلس، نظظر سنجی پایانی کمسیون اعمال می گردد.

به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیون‌های مربوط، مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می شود. کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی به هدف دادن مشاوره تخصصی از طریق واکاوی و دادن توصیه های سیاسی مناسب برای قدرتمندتر شدن شورای عالی عتف در صورت دادن تکالیف سپرده شده شکل می گیرد.

این مجموعه حقوقی بر آن است با آگاهی و اطلاع از اصول و قواعد حاکم به کمیسیون های قضایی و حقوقی دولت توسط اساتید و حقوقدانان خبره در این زمینه آماده ارائه خدمات درخور می باشد.

پاسخ به سوالات