نشانی مجتمع های قضایی تهران ( نشانی دادگاه های حقوقی ، کیفری و خانواده تهران )

1- حوزه رياست دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران : تهران – خيابان سپهبد قرني ، نبش خيابان سميه ، مجتمع قضايي شهيد بهشتي ، طبقه 4

2- مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره) : تهران – بالاتر از ميدان فردوسي – خيابان سپهبد قرني – نبشخيابانسميه

دعاوي حقوقي مناطق  12 و 6

3- مجتمع قضايي شهيد صدر (ره) : تهران – خيابان شهيد مطهري (ره) – خيابان مير عماد – جنبفرمانداريتهران

دعاوي حقوقي مناطق  7 و 3  تهران و دعاوي خانواده منطقه 7 تهران

4- مجتمع قضايي شهيد مفتح (ره) : تهران – شهر زيبا – خيابان مخابرات – پشتكانوناصلاحوتربيت

دعاوي حقوقي مناطق 22 و 21 و 5  تهران و دعاوي خانواده مناطق  22 و 21 و 9 و 5  تهران

5- مجتمع قضايي شهيد محلاتي (ره) : تهران – اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر – بينپلچهارموپنجم

دعاوي حقوقي مناطق  15 و 14  تهران و دعاوي كيفري مناطق  15 و 14  تهران

6- مجتمع قضايي وليعصر (عج) : تهران – ضلع جنوبي پارك شهر – ساختمانروزنامهرسميكشور

دعاوي كيفري مناطق 12 و 11  تهران

7- مجتمع قضايي شهيد قدوسي (ره) : تهران – ميدانونك،خيابانملاصدرا،تقاطعكردستان،شماره۶۴،ساختمانفرهاد

دعاوي كيفري مناطق  7 و 6 و 3  تهران

8- مجتمع قضايي شهيد مدرس (ره) : تهران – ميدان امام حسين (ع) – خيابان دماوند – بعد از سبلان – اولوحيديه

دعاوي کیفری مناطق  13 و 8 و 4  تهران

9- مجتمع قضايي بعثت : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب – دعاوي حقوقي مناطق  19 و 16  تهران 

دعاوي كيفري مناطق  19 و 16  تهران

10- مجتمع قضايي قدس : تهران – بلوار اشرفي اصفهاني – بالاتر از ميدان پونك – نبشنيايش

دعاوي كيفري مناطق  22 و 21 و 10 و 9 و 5 و 2  تهران

11- مجتمع قضايي شهيد فهميده (اطفال) : تهراناول اتوبان تهران كرجنرسيده به عوارضي قديمخيابان آزادگانپلاك 144

دعاوي كيفري اطفال كل شهر تهران

12- مجتمع قضايي عدالت (مجتمع الكترونيكي) : تهران – ميدان تجريش – خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق) – پلاك 73

دعاوي حقوقي منطقه  1 و 2 تهران (منطقه 2 از اتوبان همت به بالاو دعاوي كيفري منطقه  1  تهران

13- مجتمع قضايي خانواده 1 : تهران – اتوبان شهيد محلاتي – نبرد جنوبي – جنبآتشنشانيوشهرداري

دعاوي خانواده مناطق  19 و 17 و 16 و 15 و 14 و  12 و 11 و 10   تهران

14- مجتمع قضايي خانواده 2 : تهران – ضلعشمالشرقيميدانونك

دعاوي خانواده مناطق   6 و 3 و 2 و 1

15- مجتمع قضايي شهيد مطهري (ره) : تهران – يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان الغدير – پلاك 126

دعاوي حقوقي مناطق  18 و 17 و 10 و 9  تهران و دعاوي كيفري مناطق  18 و 17  تهران  ودعاوي خانواده منطقه  18 تهران

16- مجتمع قضايي شهيد باهنر (ره) : تهران – تهرانپارس – تقاطعخيابانشهيدباقريوخيابانشهيدعباسپور

دعاوي حقوقي مناطق 13 و 8 و 4  تهران و دعاوي خانواده مناطق  13 و 8 و 4  تهران

17- دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران : تهران – خيابان شريعتي – خيابانمعلم

دعاوي حقوقي و كيفري صالح به رسيدگي در دادگاهانقلاباسلامي

18 – دادگاه ويژه شاهد : تهران – خيابان طالقاني – خيابان فرصت – نبشموزهشهدا

دعاوي حقوقي و خانواده استان تهران و دعاوي كيفري كشوري

19 – مجتمع قضایی شهید مدنی : تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس ( خیابان ضلع شرقی دانشگاه تهران ) – روبرویخیابانپورسینا

دعاوی حقوقی مناطق 11 و 2 تهران (منطقه 2 از اتوبان همت به پایین)

نشانی دادسرا های استان تهران:

1- دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران – نبش میدان 15 خرداد .تلفن :  33 – 33111026
2- 
مركز فوریت های قضایی دادسرا ( كشیك ) : تهران– خیابان شهید فیاض بخش تلفن :  4 -66722561
ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركزدادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت : تهران – بالاتر از میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو  تلفن :  22727469
ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركزدادسرای ناحیه 1 شمیران : تهران – خیابان شریعتی – پل صدر ، خیابان الهیه – پلاك 2تلفن :    22000438
ضابطین دادسرا : آگاهی شمیرانات و كلانتری های 101 و 122 و 123 و 163 و 164
3- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  1  تهراندادسرای ناحیه 2 سعادت آباد : تهران – سعادت آباد – خیابان علامه شمالی  – خیابان 18 غربی – پلاك 22تلفن :   9- 2207884
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و كلانتریهای 163 و 118 و 134 و 137 و 139
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  2  تهران دادسرای ناحیه 3 ونك : تهران – میدان ونك – ابتدای خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس ، نبش كوچه زاینده  رود شرقی – پلاك 59  تلفن :   88881722
ضابطین دادسرا : كلانتریهای 103 و 124 و 145
3-  
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  3  تهران دادسرای ناحیه 4 رسالت : تهران – فلكه دوم تهرانپارس – انتهای خیابان جشنواره – جنب فرهنگسرای اشراق – كوچه نباتی تلفن :   5 – 77341041
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال شرق تهران و كلانتریهای 102 و 120 و 126 و 127 و 128 و 144 و 147 و 164 و 190 و 210
4- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  13 و 8 و 4  تهران دادسرای ناحیه 5 صادقیه : تهران – فلكه دوم صادقیه – خیابان آیت الله كاشانی – بلوار ابوذر –نبش بوستان دوم تلفن :   4 – 44089723
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و كلانتریهای 133 و 135 و 138 و 140 و 142 و 143 و 146 و 209
5- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  22 و 5  تهراندادسرای ناحیه 6 خارك : تهران – خیابان انقلاب  خیابان خارك  روبروی دانشكده علوم قضایی تلفن:  66713207
*
ضابطین دادسرا : پایگاه سوم آگاهی و پایگاه سوم اطلاعات و كلانتریهای 125 و 148 و 104 و 105 و 106 و 107
6- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  6  تهراندادسرای ناحیه 7 سید خندان ( امور مربوط به شهرداریها ) : تهران  سید خندان  خیابان دبستان  انتهای خیابان شهید محمودی تلفن :   9  88468503
7- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  7  تهران دادسرای ناحیه 9 فرودگاه : تهران  فرودگاه مهرآباد  جنب گمرك تلفن :   66886900
ضابطین دادسرا : پلیس فرودگاه مهرآباد و پلیس امنیت ناجا و تمامی كلانتریهای شهر تهران دادسرای ناحیه 10 هاشمی : تهران  خیابان آزادی نبش خیابان خوش تلقن :  5-66429443
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و كلانتریهای 154 و 108 و 111 و 119 و 150
8- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  21 و 10 و 9دادسرای ناحیه 11 ولی عصر ( عج ) : تهران  خیابان ولی عصر (عج، میدان منیریه تلقن :   2 55375750
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و كلانتریهای 112 و 115 و 129
9- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  11  تهران دادسرای ناحیه 12 ( امام خمینی ) : تهران – خیابان خیام  – ضلع شمالی پارك شهر  خیابان شهید فیاض بخش تلفن :   4-66722561
ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتریهای 109 و 113 و 116
10- 
دعاوی كیفری (شكایاتمنطقه  12  تهراندادسرای ناحیه 14 شهید محلاتی : تهران – بلوار شهید محلاتی – بلوار ابوذر  بین پل چهارم و پنجم تلفن :   33800836
ضابطین دادسرا : پایگاه ششم آگاهی و كلانتریهای 158 و 159 و 169 و 110 و 114 و 132 و 156 و 157
11- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  15 و 14  تهراندادسرای ناحیه 16 بعثتتهران  ضلع شمالی ترمینال جنوب تلفن:  5 – 55321520
ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتریهای 117 و 130 و 152 و 160 و 208
12- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  19 و 16  تهران دادسرای ناحیه 18 شهید مطهری : تهران  جاده ساوه  چهار راه یافت آباد  بلوار معلم  بعد از میدان معلم نبش خیابان حیدری – پلاك 216 تلفن :   73  66224469
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و پایگاه بسیج ابوذر و كلانتریهای 169 و 153 و 151 و 149
13- 
دعاوی كیفری (شكایاتمناطق  18 و 17  تهران دادسرای ناحیه 19 ( ویژه جرایم پزشكی و دارویی ) : تهران –  خیابان شهید مطهری  بعد از قائم مقام فراهانی ، روبروی پست بانك – پلاك 284 تلفن :    2  88328980
ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای تهران و آگاهی مركزدادسرای ناحیه 20 انقلاب : تهران  خیابان شریعتی  نبش خیابان معلم تلفن :   5 88415111 (دادسرای ناحیه 21)

آدرس جدید دادسرا های عمومی و انقلاب تهران

دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران  نبش ميدان 155 خرداد

مركز فوريت هاي قضايي دادسرا ( كشيك ) : تهران  ضلع  شمالي پارك شهر  خيابان شهيد فياض بخش

دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت : تهران  بالاتر از  ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق)

دادسراي ناحيه 1 شميران : تهران  خيابان شريعتي  پل صدر ، خيابان الهيه  پلاك 2

دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد : (نشانی جدید) تهران  بلوار فرحزادی  خیابان طاهر خانی  خیابان امام صادق (ع)  کوچه نخل

دادسراي ناحيه 3 ونك : تهران  ميدان ونك   ابتداي خيابان ملاصدرا  خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده  رود شرقي  پلاك 59

دادسراي ناحيه 4 رسالت : تهران  فلكه دوم تهرانپارس   انتهاي خيابان جشنواره  جنب فرهنگسراي اشراق  كوچه نباتي

دادسراي ناحيه 5 صادقيه : تهران  فلكه دوم صادقيه   خيابان آيت الله كاشاني  بلوار ابوذر  نبش بوستان دوم

دادسراي ناحيه 6 : (نشانی جدید) تهران  میدان هفت تیر  خيابان مفتح  روبروي ورزشگاه شهید شیرودی

دادسراي ناحيه 7  : (نشانی جدید) تهران  خیابان شهید بهشتی  بعد از خیابان تختی  خیابان شهید اکبری

دادسراي ناحيه 9 فرودگاه : تهران  فرودگاه مهرآباد   جنب گمرك

دادسراي ناحيه 10 هاشمي : (نشانی جدید) تهران  خیابان جیحون  تقاطع دامپزشکی

دادسراي ناحيه 11 ولي عصر ( عج ) : تهران  خيابان ولي  عصر (عج) ، ميدان منيريه

دادسراي ناحيه 12 ( امام خميني ) : تهران  خيابان خيام    ضلع شمالي پارك شهر  خيابان شهيد فياض بخش

دادسراي ناحيه 14 شهيد محلاتي : (نشانی جدید) تهران  خیابان ده حقی (خیابان آهنگ)  ابتدای خیابان کوثر  ضلع جنوبی بازار گل  روبروی اداره پست

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  15 و 14  تهران

دادسراي ناحيه 16 بعثت : تهران  ضلع شمالي ترمينال جنوب

دادسراي ناحيه 18 شهيد مطهري : تهران  جاده ساوه   چهارراه يافت آباد  بلوار معلم  بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري  پلاك 216

دادسراي ناحيه 19 ( ويژه جرايم پزشكي و دارويي ) : تهران   خيابان شهيد مطهري  بعد از قائم مقام فراهاني ، روبروي پست بانك  پلاك 284

دادسراي ناحيه 20 انقلاب : تهران  خيابان شريعتي   نبش خيابان معلم

دادسراي ناحيه 21 ( ويژه ارشاد ) : تهران  خيابان شهيد  بهشتي  خيابان احمد قصير  جنب بيمارستان آسيا

دادسراي ناحيه 22 ( ويژه امور اقتصادي ) : تهران   خيابان انقلاب  خيابان گارگر شمالي  خيابان فرصت شيرازي  كوچه مستعلي

دادسراي ناحيه 23 ( امور نيابت ) : تهران  ضلع شمالي  پارك شهر  خيابان شهيد فياض

دادسراي ناحيه 24 ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز ) : تهران   خيابان شريعتي  نبش معلم

دادسراي ناحيه 25 ( امور سرپرستي ) : تهران  خيابان  كريم خان زند  زير پل كريم خان  خيابان ايرانشهر  نبش ملكيان  پلاك 219

دادسراي ناحيه 26 ( بومهن ) : بومهن  بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري  206

دادسراي ناحيه 27 ( امور جتايي ) : تهران  سه راه آذري  خيابان جرجاني  پلاك  20

دادسراي ناحيه 28 ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) : تهران  ميدان پانزده خرداد  دادسراي مركز   طبقه سوم

دادسراي نا حيه 29 ( ويژه نوجوانان ) : تهران  اتوبان  كرج  نرسيده به عوارضي قديم  خيابان آزادگان  پلاك 144

دادسراي ناحيه 31 ( جرايم رايانه اي ) : تهران  خيابان  شريعتي  بالاتر از چهارراه طالقاني  نرسيده به بهار شيراز  نبش كوچه فرهاد 2

دادسراي ناحيه 32 ( راهور ) : تهران  خيابان آزادي   خيابان رودكي  ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي  كوچه شهيد فرج اللهي

دادسراي امنيت ( مستقر در زندان اوين ) : تهران  اتوبان  چمران  خيابان شهيد كچويي  زندان اوين

دادسرای ناحیه 37 ( اراضی ملی ) : (نشانی جدید) تهران  میدان منیریه  کوچه رحیمی

نشانی مجتمع های شورای حل اختلاف تهران به قرار زیر است:

مجتمع شماره 1 شورای حل اختلاف تهران  تهران –  میدان تجریش  خیابان دربند  بالاتر از میدان دربند  نرسیده به سربند   تلفن :    22742323

 1. مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران  تهران  بزرگراه جلال آل احمد  نرسیده به پل آزمایش  خیابان ناظریان قمی جنب ایستگاه آتش نشانی تلفن :   88276691

 2. مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران  تهران- خیابان شریعتی  نرسیده به میرداماد  خیابان گل نبی  میدان كتابی پلاك 3 تلفن :     7  22867435

 3. مجتمع شماره 4 شورای حل اختلاف تهران  تهران –  فلكه سوم تهرانپارس  خیابان شهید دانشور- خیابان 202 غربی- پلاك 24 تلفن:   77713412  77713415 

 4. مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران –  تهران – اکباتان – بین فاز یک و دو – جنب اورژانس 115 – ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان تلفن:   44670986  44694004 –  44694004

 5. مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان کارگر شمالی – جنب پمپ بنزین – خیابان شهید فکوری – پلاک 190 

 6. مجتمع شماره 7 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان شهید مدنی (نظام آباد سابق) – ایستگاه حسینی – روبروی کارگاه قدیم مترو – نبش کوچه یعقوبی تلفن :   77581118

 7. مجتمع شماره 8 شورای حل اختلاف تهران – تهران – نارمک – خیابان سمنگان – پشت مسجد جامع نارمک – نبش کوچه مذهب دار تلفن :   9 – 77252527

 8. مجتمع شماره 9 شورای حل اختلاف تهران  تهران – سه راه آذری – امامزاده عبداله – نبش خیابان شبیری – مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) – داخل کوچه طبقه سوم تلفن :   66645042

 9. مجتمع شماره 10 شورای حل اختلاف تهران – تهران – سه راه آذری – امامزاده عبداله – نبش خیابان شبیری – مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) – داخل کوچه طبقه سوم تلفن :   55773301

 10. مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان قزوین – خیابان عباسی – خیابان هلال احمر – پلاک 488 تلفن :   55675754

 11. مجتمع شماره 13 شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان دروازه شمیران – خیابان فخرآباد – جنب مسجد فخرآباد – شهردادری منطقه 13  تلفن :   77643313

 12. مجتمع شماره 14 شورای حل اختلاف تهران  تهران – خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – انتهای خیابان کرمان – روبروی ناحیه یک شهرداری منطقه 14 تلفن :   33187589

 13. مجتمع شماره 15 شورای حل اختلاف تهران – تهران – انتهای خیابان  17 شهریور جنوبی – چهاراه شهید رضائیان (منصور سابق) – مجتمع تجاری رضوان تلفن :    33435647  33433616

 14. مجتمع شماره16 شورای حل اختلاف تهران – تهران – بزرگراه بعثت – بعد از بیمه ایران – ضلع جنوبی پارک بعثت – خیابان شهید تقوی تلفن :   55327102

 15. مجتمع شماره 17 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان قزوین – دوراهی قپان – روبروی پمپ گاز
  تلفن :
     55746465  

 16. مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان آزادی – بزرگراه آیت اله سعیدی – شهرک ولیعصر – خیابان برادران شهید بهرامی – جنب تالار لاله تلفن :   66201039

 17. مجتمع شماره 19 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان خانی آبادنو – خیابان میثاق شمالی – روبروی کوچه 31  تلفن :   5530909

 18. مجتمع شماره 20 شورای حل اختلاف تهران – تهران – شهرری – سه راه ورامین – خیابان شهید غیوری – كوچه مهدیه دوم – پلاك 8   تلفن :   33390935

 19. مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف تهران – تهران – تهرانسر – بلوار گلها – روبروی کلانتری 150 تلفن :   44504818

 20. مجتمع شماره 22 شورای حل اختلاف تهران – تهران – کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج – شهرک پیکان – بعد از مرکز بهداشت و درمان – بلوک 61  تلفن :   2  44197121    و  70- 44180968

 21. مجتمع شماره 23 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه خانواده ) – تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان نبرد جنوبی – خیابان زمزم – جنب آتش نشانی – مجتمع قضائی خانواده یک تلفن :   33009127

 22. مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران – تهران – قنات کوثر – فلکه چهارم تهرانپارس – نرسیده به تقاطع باهنر و باقری – مجتمع شهید باهنر  تلفن :   9 – 77055630

 23. مجتمع شماره 25 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه خانواده ) – تهران – خیابان آفریقا – نرسیده به چهارراه جهان کودک – کوچه سپر – پلاک 1  تلفن :   88885156  88775478

 24. مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه اصناف ) – تهران – خیابان حافظ – خیابان هدایت – کوچه تبلیغات اسلامی – اتحادیه صنف اصناف تلفن :   77502322 

 25. مجتمع شماره 28 شورای حل اختلاف تهران  تهران – خیابان مطهری – روبروی سنائی – پلاک 285 (اتاق بازرگانان و صنایع و معادن تهران) تلفن :   88701938  88701912 و  2  88715661

 26. مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه امور پزشكی )  تهران – کارگر شمالی – خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) – پلاک 119 – سازمان نظام پزشکی تلفن :   84138804

 27. مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه زندان ) –  تهران – اوین – روبروی بازداشتگاه اوین – کوچه باغ – جنب کارواش دشت بهشت تلفن :   3  22357502

 28. مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه دفاتر اسناد رسمی ) – تهران – خیابان مطهری – مقابل خیابان سنایی – پلاك 273  تلفن :   88705318  – 88705190

 29. مجتمع شماره 33 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان جمهوری میدان بهارستان خیابان صفی علیشاه ک خیبر الممالک  تلفن :  2  77515101 

 30. مجتمع شماره 37 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه بانك ) – تهران – خیابان طالقانی – ایرانشهر – نرسیده به تقاطع سمیه – بن بست ظهیر الاسلام  تلفن:44214564

 

ادرس کانون های وکلای ایران

نشانی و شماره تلفن کانون های وکلای دادگستری ایران

۱- كانون وكلاي دادگستری مرکز

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره 3

کدپستی:1514934411  صندوق پستی:3146-15875  تلفن: 84000

۲-كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي

تبريز- ميدان ساعت ( شهرداري)- اول خيابان ارتش جنوبي

تلفن : ۵۵۵۴۵۷۳۳- ۰۴۱    فاکس: ۵۵۶۰۰۲۵۳- ۰۴۱

۳- كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بويراحمد

شيراز – خيابان قصرالدشت نرسيده به خيابان وليعصر

ساختمان شماره ۲: شيراز – خيابان پيروزي ( نمازي سابق) – پاساژ پيروزي- طبقه دوم

تلفن  : ۶۲۷۲۲۷۴ -۶۲۷۱۱۴۹-۶۲۸۶۹۵۳-۶۲۸۶۹۵۴ – ۰۷۱۱

فاکس : ۶۲۷۲۵۸۰
۴- كانون وكلاي دادگستري اصفهان

اصفهان – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميركبير – جنب فرمانداری

تلفن : ۲۶۸۳۱۹۰ ۳- ۰۳۱  فاکس: ۳۲۶۸۳۱۹۶- ۰۳۱

۵ -كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي

ارومیه ، بلوار شهید بهشتی ، بعد از چهارراه برق ، نبش کوچه های 19 و 21

تلفنهای تماس: 33489936 – 044 و 33489937 – 044 و 33489938 – 044 و 33489939 – 044

۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران

ساری- خیابان مازیار  کدپستی: 88841-48147   صندوق پستی: 879-48175   شماره تماس: 33322221 -011  شماره نمابر:  33321282 -011

۷-كانون وكلاي دادگستري خراسان
مشهد ـ بلوار قاضی طباطبائی – قاضی طباطبائی 7

شماره تلفن 5-37130330-(51)

۸ -كانون وكلاي دادگستري گيلان

رشت- فلكه لاكاني – ابتداي خيابان رودباري-كوچه ليفكوهي

تلفن : 33225818 – ۰۱۳   فاکس: 33224575 – ۰۱۳

۹-كانون وكلاي دادگستري قزوين

قزوين – خيابان خيام جنوبي – كوچه آتشگران- پلاك ۲۵

تلفن :33۲۴۰۳۶۱ -۰۲۸     فاکس: 33۲۴۰۳۶۰ – ۰۲۸

۱۰- كانون وكلاي دادگستري خوزستان

خوزستان٬ اهواز٬ امانیه ،خیابان فلسطین ،روبروی سازمان انتقال خون استان خوزستان

تلفن : 33364403-33364404-33364405

کد: 061

فکس : 33364506

۱۱-  كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

كرمانشاه – ميدان مركزي – كوچه ۱۳۰ – پلاك ۵

تلفن : 38381155- ۰۸۳  فاکس:۸۳۶۳۴۹۲ 3- ۰۸۳۱

۱۲- كانون وكلاي دادگستري همدان

همدان، خیابان بوعلی ، انتهای کوچه دادگستری، نبش کوچه پردیس، پلاک 18
شماره تماس: 29 – 38282028  -081      نمابر: داخلی 8
۱۳- كانون وكلاي دادگستري قم

قم – ابتداي خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- كوي يك – پلاك ۱۵

تلفن :3۷۷۵۳۶۳۲ – ۰۲۵  فاکس:3۷۷۵۳۶۳۳ – ۰۲۵

۱۴- كانون وكلاي دادگستري كردستان

سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- روبروی بانک رفاه کارگران – پلاك 152

تلفاکس 33564488 -3۳۵۶۵۱۲۰  – ۰۸۷

۱۵-كانون وكلاي دادگستري گلستان

گرگان- ميدان وليعصر- خيابان شهيد نامجو (دوم لشگر)- كوچه هشتم

تلفن  :(3۲۲۲۸۰۱۲ – ۰۱۷ )

فاکس : (3۲۲۲۸۰۳۳ )

۱۶-كانون وكلاي دادگستري اردبيل

آدرس:کارشناسان- مجتمع اداری اردبیل- جنب پزشکی قانونی ساختمان کانون وکلا

مدیر داخلی:33743726
دبیر خانه:33740723
فکس:33744151

۱۷-كانون وكلاي دادگستري مركزي (اراک)

اراک – خيابان هپکو – انتهاي خيابان امام حسين (ع) روبروي اداره کل اوقاف و امور خيريه استان مرکزي – کد پستي 3818178193

خط اصلي   33688300-086            فکس  33664907-086

۱۸- كانون وكلاي دادگستري بوشهر

بوشهر –خیابان بهشت صادق – روبروی اداره زندان ها

تلفن :33541929-۰۷۱

۱۹- كانون وكلاي دادگستري زنجان

زنجان- مجتمع ادارات- خیابان حر- پشت ساختمان شماره 2 شرکت گاز

کد پستی: 4513733674
تلفن:   3 – 33412300 024
فکس:  33412304 024

۲۰- كانون وكلاي دادگستري لرستان

خرم آباد – خيابان انقلاب –بلوار ولیعصر – نبش سی متری پژوهنده

تلفن : 066- 33242123

۲۱- كانون وكلاي دادگستري كرمان

كرمان- ضلع شمالي پارك مطهري – برج تجارت نوين –طبقه ششم

تلفن :۸۴-۲۵۳۵۲۷۷- ۰۳۴3

فاکس:۲۵۳۵۲۸۳- ۰۳۴3

۲۲- كانون وكلاي دادگستري البرز

کرج : میدان سپاه – ( بعد از اداره دارایی ) – بلوارسرداران شرقی – طبقه فوقانی بیمه سامان

نشانی مجتمع های شورای حل اختلاف تهران به قرار زیر است:

مجتمع شماره 1 شورای حل اختلاف تهران  تهران –  میدان تجریش  خیابان دربند  بالاتر از میدان دربند  نرسیده به سربند   تلفن :    22742323

 1. مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران  تهران  بزرگراه جلال آل احمد  نرسیده به پل آزمایش  خیابان ناظریان قمی  جنب ایستگاه آتش نشانی تلفن :   88276691

 2. مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران  تهران- خیابان شریعتی  نرسیده به میرداماد  خیابان گل نبی  میدان كتابی  پلاك 3 تلفن :     7  22867435

 3. مجتمع شماره 4 شورای حل اختلاف تهران  تهران –  فلكه سوم تهرانپارس  خیابان شهید دانشور- خیابان 202 غربی- پلاك 24 تلفن:   77713412  77713415 

 4. مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران –  تهران – اکباتان – بین فاز یک و دو – جنب اورژانس 115 – ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان تلفن:   44670986  44694004 –  44694004

 5. مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان کارگر شمالی – جنب پمپ بنزین – خیابان شهید فکوری – پلاک 190 تلفن :   88996272

 6. مجتمع شماره 7 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان شهید مدنی (نظام آباد سابق) – ایستگاه حسینی – روبروی کارگاه قدیم مترو – نبش کوچه یعقوبی تلفن :   77581118

 7. مجتمع شماره 8 شورای حل اختلاف تهران – تهران – نارمک – خیابان سمنگان – پشت مسجد جامع نارمک – نبش کوچه مذهب دار تلفن :   9 – 77252527

 8. مجتمع شماره 9 شورای حل اختلاف تهران  تهران – سه راه آذری – امامزاده عبداله – نبش خیابان شبیری – مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) – داخل کوچه طبقه سوم تلفن :   66645042

 9. مجتمع شماره 10 شورای حل اختلاف تهران – تهران – سه راه آذری – امامزاده عبداله – نبش خیابان شبیری – مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) – داخل کوچه طبقه سوم تلفن :   55773301

 10. مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان قزوین – خیابان عباسی – خیابان هلال احمر – پلاک 488 تلفن :   55675754

 11. مجتمع شماره 13 شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان دروازه شمیران – خیابان فخرآباد – جنب مسجد فخرآباد – شهردادری منطقه 13  تلفن :   77643313

 12. مجتمع شماره 14 شورای حل اختلاف تهران  تهران – خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – انتهای خیابان کرمان – روبروی ناحیه یک شهرداری منطقه 14 تلفن :   33187589

 13. مجتمع شماره 15 شورای حل اختلاف تهران – تهران – انتهای خیابان  17 شهریور جنوبی – چهاراه شهید رضائیان (منصور سابق) – مجتمع تجاری رضوان تلفن :    33435647  33433616

 14. مجتمع شماره16 شورای حل اختلاف تهران – تهران – بزرگراه بعثت – بعد از بیمه ایران – ضلع جنوبی پارک بعثت – خیابان شهید تقوی تلفن :   55327102

 15. مجتمع شماره 17 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان قزوین – دوراهی قپان – روبروی پمپ گاز
  تلفن :
     55746465  

 16. مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان آزادی – بزرگراه آیت اله سعیدی – شهرک ولیعصر – خیابان برادران شهید بهرامی – جنب تالار لاله تلفن :   66201039

 17. مجتمع شماره 19 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان خانی آبادنو – خیابان میثاق شمالی – روبروی کوچه 31  تلفن :   5530909

 18. مجتمع شماره 20 شورای حل اختلاف تهران – تهران – شهرری – سه راه ورامین – خیابان شهید غیوری – كوچه مهدیه دوم – پلاك 8   تلفن :   33390935

 19. مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف تهران – تهران – تهرانسر – بلوار گلها – روبروی کلانتری 150 تلفن :   44504818

 20. مجتمع شماره 22 شورای حل اختلاف تهران – تهران – کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج – شهرک پیکان – بعد از مرکز بهداشت و درمان – بلوک 61  تلفن :   2  44197121    و  70- 44180968

 21. مجتمع شماره 23 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه خانواده ) – تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان نبرد جنوبی – خیابان زمزم – جنب آتش نشانی – مجتمع قضائی خانواده یک تلفن :   33009127

 22. مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران – تهران – قنات کوثر – فلکه چهارم تهرانپارس – نرسیده به تقاطع باهنر و باقری – مجتمع شهید باهنر  تلفن :   9 – 77055630

 23. مجتمع شماره 25 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه خانواده ) – تهران – خیابان آفریقا – نرسیده به چهارراه جهان کودک – کوچه سپر – پلاک 1  تلفن :   88885156  88775478

 24. مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه اصناف ) – تهران – خیابان حافظ – خیابان هدایت – کوچه تبلیغات اسلامی – اتحادیه صنف اصناف تلفن :   77502322 

 25. مجتمع شماره 28 شورای حل اختلاف تهران  تهران – خیابان مطهری – روبروی سنائی – پلاک 285 (اتاق بازرگانان و صنایع و معادن تهران) تلفن :   88701938  88701912 و  2  88715661

 26. مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه امور پزشكی )  تهران – کارگر شمالی – خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) – پلاک 119 – سازمان نظام پزشکی تلفن :   84138804

 27. مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه زندان ) –  تهران – اوین – روبروی بازداشتگاه اوین – کوچه باغ – جنب کارواش دشت بهشت تلفن :   3  22357502

 28. مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه دفاتر اسناد رسمی ) – تهران – خیابان مطهری – مقابل خیابان سنایی – پلاك 273  تلفن :   88705318  – 88705190

 29. مجتمع شماره 33 شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان جمهوری میدان بهارستان خیابان صفی علیشاه ک خیبر الممالک  تلفن :  2  77515101 

 30. مجتمع شماره 37 شورای حل اختلاف تهران ( ویژه بانك ) – تهران – خیابان طالقانی – ایرانشهر – نرسیده به تقاطع سمیه – بن بست ظهیر الاسلام  تلفن:44214564

.  آدرس دفترخانه

آدرس تلفن دفاتر ازدواج طلاق تهران

آدرس دفترخانه

سردفتر : سیدمحمد حسینی مجد

نام و نام خانوادگی     سيد تقي موسوي

استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     114
تلفن تماس     02177817894     کد پستی     1644715111
آدرس دفترخانه     خيابان وحيديه ايستگاه درختي خيابان جعفري خيابان شهيد محمد واشقاني كوچه محضر پلاك 38

نام و نام خانوادگی     سيد جعفر ميرمحمدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     307
تلفن تماس     02177456402     کد پستی     1688789811
آدرس دفترخانه     خ هنگام بالاترازم الغديرنبش ك8غربي پ41

نام و نام خانوادگی     سيد جلال حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     46
تلفن تماس     02144727807     کد پستی     1494913594
آدرس دفترخانه     تهران شهرك راه آهن ، خيابان امير كبير ، بلوار كاج ، بلوار اقاقيا ، خيابان رز ، رز يكم ، پلاك 6

نام و نام خانوادگی     سيد جمال موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     31
تلفن تماس     02166832147     کد پستی     1348945697
آدرس دفترخانه     سلسبيل انتهاي خيابان مرتضوي 8 متري شهيد مسعودي چهارراه شهيد چراغي پلاك 75

نام و نام خانوادگی     سيد حبيب اله حسني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     375
تلفن تماس     02177709339     کد پستی     1655816866
آدرس دفترخانه     تهرانپارس ، نرسيده به فلكه سوم ، نبش خيابان 190/1 شرقي ، پلاك155

نام و نام خانوادگی     سيد حسين سيدي ثاني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     17
تلفن تماس     02144806072     کد پستی     1469983763
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان پونك ، خيابان اشرفي اصفهاني ، بالاتر از نيايش ، نبش كوچه هشتم ، ساختمان شادي ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     سيد حسين كاظمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     63
تلفن تماس     02144220085     کد پستی     1451873885
آدرس دفترخانه     تهران ، فلكه دوم صادقيه ، تقاطع خيابان اشرفي اصفهاني و خيابان سازمان آب ، نبش خيابان كوهدشت ، پلاك16

نام و نام خانوادگی     سيد حسين موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     115
تلفن تماس     02155019974     کد پستی     1815873617
آدرس دفترخانه     تهران ، نازي آباد ، بازار اول ، خيابان شهيد اوجاني ، بعد از مدرسه الهي ، پلاك60 ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     سيد حمزه حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     289
تلفن تماس     02122941052     کد پستی     1668738785
آدرس دفترخانه     تهران ، پاسداران ، ميدان هروي ، خيابان موسوي ، نرسيده به پل پاسداران ، پلاك 113 ، واحد يك

نام و نام خانوادگی     سيد حميدرضا تقوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     83
تلفن تماس     -02144425180     کد پستی     1476667351
آدرس دفترخانه     تهران ، پونك ، بلوار سردار جنگل؛ پايين تر از تقاطع شهيدمخبري (35متري گلستان )؛مجتمع پويا ، پلاك29/001 ، طبقه اول ، واحد11

نام و نام خانوادگی     سيد خليل اله ضيائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     281
تلفن تماس     02122841260     کد پستی     1661734974
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان شريعتي ، نرسيده به سه راه ضرابخانه ، روبروي پارك شريعتي ، پلاك1015 ، طبقه اول شمالي

نام و نام خانوادگی     سيد خليل تقوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     151
تلفن تماس     02177906796     کد پستی     16467
آدرس دفترخانه     تهران ، نارمك ، خيابان 46متري غربي ، خيابان شهيد عبدالمجيد گلدار ، كوي سعدي ، پلاك14 ، طبقه اول ، واحد1

نام و نام خانوادگی     سيد رحمن موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     225
تلفن تماس     02144308531     کد پستی     1474945457
آدرس دفترخانه     تهران ، بزرگراه همت غرب ، خروجي شهران ، نرسيده به فرهنگسراي معرفت ، نبش كوچه خداداد ، پلاك41 ، طبقه اول ، واحد2

نام و نام خانوادگی     سيد رضا ابطحي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     431
تلفن تماس     02133560754     کد پستی     1158695613
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان ايران ، خيابان مهدوي پور ، كوچه شهيدجوا ن تاش جنوبي ، پلاك18

نام و نام خانوادگی     سيد رضا بني طباء
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     35
تلفن تماس     02177836412     کد پستی     1731795784
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان دماوند ، ايستگاه منصور آباد ، 27 متري شهيد اشراقي ، پلاك46

نام و نام خانوادگی     سيد روح اله حجازي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     24
تلفن تماس     02155306754     کد پستی     1185666917
آدرس دفترخانه     تهران خيابان شوش شرقي نبش چهر راه درخشنده شماره372 طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     سيد سجاد امير موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     113
تلفن تماس     02144354734     کد پستی     1474913159
آدرس دفترخانه     شهر زيبا ميدان الغدير ابتداي خ شهران رو به روي خ مخابرات پ 17

نام و نام خانوادگی     سيد سليمان مصطفوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     112
تلفن تماس     021-22695772     کد پستی     1937816154
آدرس دفترخانه     شميران ، چيذر ، ميدان ندا ، پلاك4 (مركز بهداشتي درماني چيذر) ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     سيد سليمان موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     19
تلفن تماس     02144416622     کد پستی     1475745614
آدرس دفترخانه     تهران ، جنت آباد ، بالاتر از چهارباغ ، بالاتر از بلوار شهيد مخبري ، نبش كوچه هفتم ، پلاك158

نام و نام خانوادگی     سيد صمد ميرپنجي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     313
تلفن تماس     02166882190     کد پستی     1347844798
آدرس دفترخانه     خ مالك اشتر چ كارون پ414

نام و نام خانوادگی     سيد ضياء الدين حجازي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     419
تلفن تماس     66510973     کد پستی
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان نصرت غربي ، خيابان بهبودي ، خيابان پرويز خوشرو ، پلاك35

نام و نام خانوادگی     سيد طاهر هاشمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     4
تلفن تماس     02144097391     کد پستی     1474633469
آدرس دفترخانه     تهران ، بلوار آيت اله كاشاني ، مقابل 200 دستگاه ، پلاك 225

نام و نام خانوادگی     سيد عباس توليت
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     376
تلفن تماس     02166677018     کد پستی     1347869361
آدرس دفترخانه     خيابان قصرالدشت نرسيده به تقاطع امام خميني كوچه تربتيان كوچه فرعي 2 پلاك 2

نام و نام خانوادگی     سيد عباس هاشمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     409
تلفن تماس     02144075991     کد پستی     1473959584
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان آيت اله كاشاني ، بعد از شاهين ، پلاك 4 ، طبقه فوقاني داروخانه بيدار

نام و نام خانوادگی     سيد عبدالامير روحاني پور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     358
تلفن تماس     02133357310     کد پستی     1719974359
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان 17 شهريور ، چهار راه دروازه دولاب ميدان شكوفه ، ساختمان قائم ، طبقه دوم ، واحد35

نام و نام خانوادگی     سيد عبدالحسين مشكاتي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     437
تلفن تماس     02144251625     کد پستی     1451697464
آدرس دفترخانه     تهران ، ستارخان ، خسرو شمالي ، روبروي ميدان تره بار و شهروند صادقيه ، برج بهاران ، طبقه دوم واحد هفتم

نام و نام خانوادگی     سيد علي اصغر مدني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     80
تلفن تماس     02133157462     کد پستی     1784966113
آدرس دفترخانه     افسريه انتهاي 20متري پلاك 383

نام و نام خانوادگی     سيد علي اكبر طباطبائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     305
تلفن تماس     02144702842     کد پستی     1493673581
آدرس دفترخانه     شهرك راه آهن ابتداي بلوار اميركبير پ18

نام و نام خانوادگی     سيد علي اكبر موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     224
تلفن تماس     02133322023     کد پستی     1764636868
آدرس دفترخانه     خيابان پيروزي سه راه سليمانيه مجتمع عباس جديدي ابتداي خيابان درياباري پلاك70طبقه2واحد2

نام و نام خانوادگی     سيد علي اكبر ميرصانعي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     202
تلفن تماس     02133157462     کد پستی     1784873754
آدرس دفترخانه     تهران ، بيست متري افسريه ، بين پانزده متري سوم و چهارم ، رو به روي داروخانه ، پلاك96

نام و نام خانوادگی     سيد علي تحققي مهريزي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     234
تلفن تماس     021-66007169     کد پستی     1458853349
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان آزادي نبش خ شهيد حبيب اللهي ساختمان آزادي ط2 واحد12

نام و نام خانوادگی     سيد علي علوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     148
تلفن تماس     02144306490     کد پستی     1474953175
آدرس دفترخانه     شهران جنب فرهنگسراي معرفت مجتمع تجاري شهران پ 55 طبقه 5 واحد 16

نام و نام خانوادگی     سيد علي فاطمي نسب
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     306
تلفن تماس     02144705224     کد پستی     1494633371
آدرس دفترخانه     بلواردهكده المپيك زيبادشت بالاگلستان4غربي بوستان2 پ89

نام و نام خانوادگی     سيد علي گراميان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     32
تلفن تماس     02122595185     کد پستی     1666913117
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پاسداران ، بالاتر از برج سفيد ، جنب بانك اقتصاد نوين ، مقابل كلانتري 102پاسداران ، پلاك 313 ، واحد 3 ، طبقه 2

نام و نام خانوادگی     سيد علي موسوي لر
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     346
تلفن تماس     02188992050     کد پستی     1431613165
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان فاطمي ، خيابان شهيد گمنام ، نبش كوچه 1/4 ، پلاك 113 ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     سيد فضل الله معنوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     66
تلفن تماس     02155344955     کد پستی     1834616536
آدرس دفترخانه     تهران ، خزانه بخارائي ، فلكه اول ، پلاك24

نام و نام خانوادگی     سيد كاظم مصطفوي منتظري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     417
تلفن تماس     02133179964     کد پستی     1766934714
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، خيابان پرستار جنوبي ، كوچه شهيداحمد طاهري ، پلاك8 ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     سيد كاظم موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     262
تلفن تماس     02166842362     کد پستی     1346644595
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان رودكي (سلسبيل) ، چهار راه بوستان سعدي ، نبش بوستان سعدي ، طبقه فوقاني بانك سينا ، پلاك507 ، طبقه اول ، واحد1

نام و نام خانوادگی     سيد كمال ميرمحمدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     350
تلفن تماس     02122551257     کد پستی     1945853155
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان اختياريه جنوبي ، نرسيده به خيابان دولت ، پلاك33

نام و نام خانوادگی     سيد مجتبي شبيري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     261
تلفن تماس     02166476592     کد پستی     1317873148
آدرس دفترخانه     خيابان وليعصر بعد از چهارراه امام خميني كوچه شهيد حسن سخنور كوچه قيومي پلاك 3 طبقه اول

نام و نام خانوادگی     سيد مجتبي موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     300
تلفن تماس     02122609865     کد پستی     1939714653
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان شريعتي ، خيابان كلاهدوز (دولت سابق) نرسيده به سه راه نشاط ، نبش بن بست پوريا ، پلاك1 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     سيد مجدالدين فاطمي واعظ
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     333
تلفن تماس     02122546176     کد پستی     1939964974
آدرس دفترخانه     تهران ، بزرگراه آيت اله صدر ، ميدان پيروز ، خيابان شهيد رحماني ، بن بست اميرافضل ، پلاك22 (140قديم)

نام و نام خانوادگی     سيد محسن احمدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     163
تلفن تماس     02177922887     کد پستی     1648894371
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان نبوت ، ابتداي خيابان گلبرگ غربي ، جنب بانك سرمايه ، پلاك 34 ، طبقه 4 ، واحد 7

نام و نام خانوادگی     سيد محسن خادمي نوش آبادي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     325
تلفن تماس     02122312101     کد پستی     1665894911
آدرس دفترخانه     مجيديه شمالي،استاد حسن بنا، خ امير نيا، پلاك 15 واحد3

نام و نام خانوادگی     سيد محمد ابراهيم حيدري يزدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     252
تلفن تماس     02188424114     کد پستی     1456354454
آدرس دفترخانه     خيابان سهروردي شمالي مقابل پمپ بنزين ساختمان 317 واحد 1

نام و نام خانوادگی     سيد محمد ابطحي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     149
تلفن تماس     021-77486454     کد پستی     1734813775
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، خيابان پنجم نيروي هوايي ، نبش فرعي4/35 ، پلاك263

نام و نام خانوادگی     سيد محمد امامي ميبدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     428
تلفن تماس     02188264483     کد پستی     1445663545
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان ستارخان ، خيابان شهرآرا ، خيابان16 ، پلاك1

نام و نام خانوادگی     سيد محمد تقي محصل همداني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     466
تلفن تماس     02166568920     کد پستی     1456688591
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان آزادي ، نبش خيابان بهبودي ، كوچه شهيد علي شكاري ، جنب مسجد امام زمان (عج) ، پلاك1

نام و نام خانوادگی     سيد محمد رضوي حائري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     65
تلفن تماس     02122960101     کد پستی     1678648181
آدرس دفترخانه     تهران ، لويزان ، خيابان شهيدفرشادي ، پلاك108

نام و نام خانوادگی     سيد محمد رفيعي پور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     438
تلفن تماس     02133704079     کد پستی     1793766753
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان 17 شهريور جنوبي ، چهارراه تيردوقلو ، خيابان شهيد مهاجر ، پلاك 124

نام و نام خانوادگی     سيد محمد صادق قاضي طباطبائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     108
تلفن تماس     02177456690     کد پستی     1634985118
آدرس دفترخانه     ميدان رسالت ضلع جنوب غربي ميدان پشت فضاي سبز نبش خيابان 53

نام و نام خانوادگی     سيد محمد فروغي آراني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     368
تلفن تماس     02133355353     کد پستی     1736914944
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، چهار راه كوكا كولا ، مقابل ايستگاه مترو نبرد ، شماره 419 ، طبقه چهارم

نام و نام خانوادگی     سيد محمد موسوي راد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     388
تلفن تماس     02177813105     کد پستی     1635934711
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان رسالت ، خيابان شهيد مدني شمالي ، بعداز پارك فدك ، جنب ايستگاه مترو فدك ، پلاك1202

نام و نام خانوادگی     سيد محمد ياسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     226
تلفن تماس     02144667474     کد پستی     1393844511
آدرس دفترخانه     شهرك اكباتان بلواراصلي روبروي ساختمان برج آبي كوچه فيات برج آبي 2 طبقه 3 واحد 10

نام و نام خانوادگی     سيد محمدتقي موسوي(بحرالعلوم)
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     247
تلفن تماس     02188838987     کد پستی     1575844417
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان مطهري ، بعد از تقاطع مفتح ، نبش خيابان مهرداد ، پلاك 34 ، واحد 4

نام و نام خانوادگی     سيد محمدرضا آقاميرمحمدعلي غروي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     120
تلفن تماس     02133554308     کد پستی     1166618511
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان مصطفي خميني ، ما بين چهار راه مولوي و سيروس ، كوچه شهيد بالاگر (حمام گلشن) ، بن بست دوم ، پلاك 4

نام و نام خانوادگی     سيد محمدرضا دشتي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     369
تلفن تماس     02177412396     کد پستی     1741633631
آدرس دفترخانه     تهران نوايستگاه پل روبروي بانك سپه پلاك 602

نام و نام خانوادگی     سيد محمدرضا موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     182
تلفن تماس     02177130278     کد پستی     1649996913
آدرس دفترخانه     تهران ، نارمك ، خيابان آيت ، نرسيده به چهارراه سرسبز ، پلاك709 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     سيد محمدعلي مقدسي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     50
تلفن تماس     02133351526     کد پستی     1764636731
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، مقابل خيابان پرواز ، كوچه شهيد سيفي ، پلاك1 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     سيد محمود شيرزادي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     271
تلفن تماس     02155413818     کد پستی     1333637791
آدرس دفترخانه     خ كارگرجنوبي خ اقابالازاده خ مخصوص پلاك 204 واحد14

نام و نام خانوادگی     سيد محمود موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     400
تلفن تماس     02155708538     کد پستی     1358935849
آدرس دفترخانه     تهران امام زاده حسن خيابان امين الملك نبش كوچه شهيد خرد پي طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     سيد محمود موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     12
تلفن تماس     02177323305     کد پستی     1654866414
آدرس دفترخانه     تهرانپارس خيابان شهيد ناهيدي ( جشنواره ) بعد از چهارراه سيدالشهدا پلاك 192

نام و نام خانوادگی     سيد محمود ميرحيدري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     472
تلفن تماس     02122267711     کد پستی     1913863813
آدرس دفترخانه     شريعتي قلهك ايستگاه يخچال طبقه فوقاني بانك تجارت پلاك 1458

نام و نام خانوادگی     سيد مسيح حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     451
تلفن تماس     22705717     کد پستی
آدرس دفترخانه     تجريش سه راه نياوران اول خ دزاشيب بالاي صندوق ذخيره بعثت

نام و نام خانوادگی     سيد مصطفي روحاني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     152
تلفن تماس     02177494025     کد پستی     1684795684
آدرس دفترخانه     تهران ، رسالت ، خيابان فرجام شرقي ، بين چهار راه خاور و وليعصر(عج) ، پلاك582 ، طبقه دوم ، واحد3

نام و نام خانوادگی     سيد مصطفي سادات بهشتي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     354
تلفن تماس     02133129082     کد پستی     1177856614
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان خراسان ، خيابان لرزاده ، مقابل مسجد لرزاده ، پلاك50 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     سيد مصطفي موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     121
تلفن تماس     02177807417     کد پستی     1676893463
آدرس دفترخانه     ميدان رسالت خيابان نيروي دريائي خيابان 20متري گل پلاك 76

نام و نام خانوادگی     سيد معصوم آقائي دوست
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     430
تلفن تماس     02155063990     کد پستی     1819966866
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان نازي آباد ، ابتداي خيابان بهمنيار ، پلاك401

نام و نام خانوادگی     سيد مقتدا حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     203
تلفن تماس     02144079091     کد پستی     1471813351
آدرس دفترخانه     صادقيه بلوارآيت اله كاشاني جنب شهرداري منطقه 5 خيابان الهي خ گلهاي دوم كوچه گل مريم ساختمان الناز پلاك 9 واحد 4

نام و نام خانوادگی     سيد مهدي حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     339
تلفن تماس     02166052854     کد پستی     1349718181
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان دامپزشكي ، نرسيده به 21 متري جي ، كوچه شهيد محمدي مخبر ، بن بست شاملو ، پلاك2 ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     سيد موسي موسوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     254
تلفن تماس     02144264157     کد پستی     1463863983
آدرس دفترخانه     تهران ، شهرك ژاندارمري ، بلوار مرزداران ، نبش خيابان نارون ، پلاك2 ، طبقه زيرهمكف

نام و نام خانوادگی     سيد ناصر طباطبائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     172
تلفن تماس     02155757271     کد پستی     1356894613
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان بريانك ، مجتمع هفت چنار ، پلاك 6 ، طبقه دوم ، واحد8

نام و نام خانوادگی     سيد ناصر موسوي لر
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     337
تلفن تماس     02188686769-02188688153     کد پستی     1997844163
آدرس دفترخانه     تهران ، پل مديريت ، مقابل دانشگاه امام صادق (ع) ، پلاك15 ، طبقه سوم ، واحد 7

نام و نام خانوادگی     سيد ناصر ميرهاشمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     303
تلفن تماس     021-44562299     کد پستی     1388614194
آدرس دفترخانه     تهرانسربلواراصلي نبش خ22(اسدي)پ81 س امير واحد13 ط2

نام و نام خانوادگی     سيد نصرت الله موسوي پور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     8
تلفن تماس     02122857338     کد پستی     1543613814
آدرس دفترخانه     خيابان شريعتي بالاتر از پل سيدخندان ابتداي خيابان شهيد مجتبائي پلاك 11

نام و نام خانوادگی     سيد نورالدين نورالديني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     371
تلفن تماس     02188323404     کد پستی     1575919617
آدرس دفترخانه     تهران خيابان مطهري خيابان سليمان خاطر خيابان وراويني پلاك 11 واحد 3

نام و نام خانوادگی     سيد يحيي عبدمنافي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     160
تلفن تماس     02122608408     کد پستی     1913984375
آدرس دفترخانه     خيابان شريعتي مقابل خيابان دولت كوچه امامزاده پلاك 1

نام و نام خانوادگی     سيد يعقوب حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     323
تلفن تماس     02166519922     کد پستی     1444693683
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان ستارخان ، خيابان نيايش ، اول خيابان امام منتظر ، خيابان شهيد ميرقاسم حسيني ، پلاك7 ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     سيد يعقوب حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     34
تلفن تماس     02122502505     کد پستی     1675878813
آدرس دفترخانه     تهران ، بزرگراه رسالت ، اول خيابان 16 متري جنوبي دوم ، پلاك188 ، زير همكف(ساختمان سحر)

نام و نام خانوادگی     سيد يونس موسوي خوشدل
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     231
تلفن تماس     02155642425     کد پستی     1365986764
آدرس دفترخانه     تهران ، راه آهن ، سرپل جواديه ، جنب سينما شيرين ، اول بازارچه پلاك19 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     سيدمحسن صالحي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     20
تلفن تماس     02177919807     کد پستی     1766863779
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان دكتر آيت ( نارمك) ، نرسيده به ميدان نبوت (ميدان هفت حوض) ، نبش چمن شرقي ، پلاك88 ، طبقه دوم ، واحد3

نام و نام خانوادگی     سيدمحمد ثامنيان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     23
تلفن تماس     02133121520     کد پستی     1175818135
آدرس دفترخانه     ابتداي اتوبان شهيد محلاتي(اهنگ) جنب پل ري نبش كوچه مفتاح پلاك 8 طبقه 2

نام و نام خانوادگی     سيدمحمدرضا حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     221
تلفن تماس           کد پستی
آدرس دفترخانه     تهران-بلوار كشاورز-خيابان وصال شيرازي-خيابان ايتاليا-پلاك 15-طبقه پنجم-واحد6

نام و نام خانوادگی     سيدمحمود صدرلاهيجاني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     64
تلفن تماس     02188303962     کد پستی     1579669113
آدرس دفترخانه     تهران ، انتهاي خيابان سهروردي جنوبي ، نرسيده به خيابان بهارشيراز ، كوچه امين زاده ، پلاك 17

نام و نام خانوادگی     سيدمسعود ميرصانع
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     363
تلفن تماس     33714899     کد پستی
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان 17 شهريور ، نرسيده به ميدان خراسان ، خيابان شهيد عجب گل ، كوچه صاحب الزمان ، بن بست سوم ، پلاك 2

نام و نام خانوادگی     سيف اله هادي برزنديق
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     145
تلفن تماس     02122275159     کد پستی     1913635877
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان شريعتي ، بالاتر از ميرداماد ، نرسيده به مترو ، پلاك1204 ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     شكراله ايراني قره قشلاقي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     331
تلفن تماس     02177795709     کد پستی     1657963515
آدرس دفترخانه     تهرانپارس فلكه سوم خيابان 196 شرقي خيابان امين نبش ميدان رهبر ساختمان 110طبقه 3

نام و نام خانوادگی     شهاب چي چاهي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     256
تلفن تماس     02155549610     کد پستی     189381368
آدرس دفترخانه     خاني آباد نو شهرك بوستان كوچه 24 غربي پلاك16 طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     صفرعلي عابديني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     6
تلفن تماس     02155834746     کد پستی     1375765378
آدرس دفترخانه     بزرگراه آيت الله سعيدي شهرك صادقيه خ شهيد غفاري كوچه شهيد داستاني پ23

نام و نام خانوادگی     ضيا صالحي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     36
تلفن تماس     02177432634     کد پستی     1749774313
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان 30متري نيروي هوائي ، خيابان حافظيه شرقي ، فلكه لوزي ، كوچه شهيد روستا آزاد (10/28) ، پلاك 17

نام و نام خانوادگی     عباس جمالي زواره
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     241
تلفن تماس     02133548164     کد پستی     1157773715
آدرس دفترخانه     خيابان مجاهدين اسلام ، پلاك 236 ، طبقه اول واحد 2

نام و نام خانوادگی     عباس حاجي عباسي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     463
تلفن تماس     02122089264     کد پستی     1468984794
آدرس دفترخانه     تهران ، شهرك قدس ، بلوار اصلي فرحزاد ، بعد از چهار راه دريا ، ساختمان صدف ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     عباس خواجه صالحاني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     106
تلفن تماس     021-88092412     کد پستی     1466613313
آدرس دفترخانه     تهران ، شهرك غرب ، فاز 2 ، پايين تر از پارك فدك ، نبش خيابان هرمزان ، پلاك2 ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     عباس عيسي بگلو
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     267
تلفن تماس     02166398543     کد پستی     1371677659
آدرس دفترخانه     تهران – بازار مبل -چهارراه يافت آباد-ابتداي بلوار معلم-جنب خيابان شهيد عباسي-بالاي فروشگاه رفاه-پلاك 2 -ساختمان پارسا-طبقه دوم-واحد12

نام و نام خانوادگی     عباس محمودي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     136
تلفن تماس     02166359098     کد پستی     1346789364
آدرس دفترخانه     خيابان امام خميني بين نواب و رودكي نرسيده به پل كوچه مهربان پلاك 8 طبقه 2

نام و نام خانوادگی     عباسعلي هاشمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     48
تلفن تماس     02177932339     کد پستی     1651844511
آدرس دفترخانه     تهران ، نارمك ، خيابان دردشت ، پائين تراز چهارراه گلبرگ ، خيابان شهيد ثابتي ، پلاك36

نام و نام خانوادگی     عبدالايمان شيخ الاسلامي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     321
تلفن تماس     02133614151     کد پستی     1853619311
آدرس دفترخانه     تهران ، كيانشهر ، خيابان ابراهيمي ، نبش خيابان رجب زاده شمالي ، پلاك65 ، طبقه اول جنوبي

نام و نام خانوادگی     عبدالرحمن يعقوبي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     365
تلفن تماس     02177533119     کد پستی     1149615166
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان انقلاب ، پيچ شميران ، خيابان صفي عليشاه ، كوچه تهراني ، پلاك34 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     عبدالرضا صفوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     57
تلفن تماس     02177717967     کد پستی     1991713465
آدرس دفترخانه     تهران اتوبان باقري ، بين رسالت و فرجام ، پلاك43 (140 قديم ) ، ساختمان پويا طبقه اول واحد 1

نام و نام خانوادگی     عبدالصمد رئوف
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     455
تلفن تماس     02144207194     کد پستی     1451613669
آدرس دفترخانه     تهران – ستارخان- بين فلكه اول و دوم صادقيه- روبروي مسجد امام صادق- نبش شمالي بلوار شهدا- پلاك 2- طبقه سوم

نام و نام خانوادگی     عبدالصمد رئوف
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     445
تلفن تماس     02177867474-02177719831     کد پستی     1651763877
آدرس دفترخانه     فلكه اول تهران پارس-تقاطع رشيد و گلبرگ-پلاك 75-طبقه سوم راحد 303

نام و نام خانوادگی     عبداله احمدي اهوئي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     79
تلفن تماس     02133315407     کد پستی     1765899941
آدرس دفترخانه     خيابان پيروزي بعد از سه راه سليمانيه روبروي استخرصدف ساختمان بنيامين پلاك 610 طبقه 3

نام و نام خانوادگی     عزت اله نوري كزج
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     476
تلفن تماس           کد پستی     1476753518
آدرس دفترخانه     تهران ، پونك ، سردار جنگل ، خيابان مخبري ، پلاك87 ، واحد7

نام و نام خانوادگی     عقيل توكلي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     410
تلفن تماس     02133438619     کد پستی     1777755335
آدرس دفترخانه     تهران ، بلوار نبرد جنوبي ، تقاطع ده حقي ، پلاك258 ، طبقه 3

نام و نام خانوادگی     علي ابراهيم پور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     222
تلفن تماس     02177956504     کد پستی     1651866617
آدرس دفترخانه     تهران ، نارمك ، خيابان گلبرگ شرقي ، مجتمع تجاري گلبرگ ، طبقه اول ، واحد35

نام و نام خانوادگی     علي ابهريان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     68
تلفن تماس     02133647065     کد پستی     1786683661
آدرس دفترخانه     تهران ، افسريه ، 15متري دوم ، خيابان يكم ، پلاك5

نام و نام خانوادگی     علي اصغر دليلي صالح
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     170
تلفن تماس     02133191995     کد پستی     1767634971
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، خيابان نبرد شمالي ، كوچه شهيد شرقي ، پلاك41 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     علي اصغر زارعي خيرآبادي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     175
تلفن تماس     02177954395     کد پستی     1649957761
آدرس دفترخانه     تهران ، نارمك ، ميدان نبوت(هفت حوض) ، خيابان آيت جنوبي ، روبروي بانك مسكن ، پلاك503

نام و نام خانوادگی     علي اكبر اميري نژاد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     448
تلفن تماس     02122717035     کد پستی     1971613114
آدرس دفترخانه     تهران ، تجريش ، ميدان قدس ، ابتداي خيابان دربند ، پلاك 3 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     علي اكبر سهولت كار ماسالي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     102
تلفن تماس     02133824709     کد پستی     1784874815
آدرس دفترخانه     تهران ، 20 متري افسريه ، بين 15 متري دوم و سوم ، پلاك 242 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     علي اكبر كريمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     15
تلفن تماس     02166889854     کد پستی     1346853116
آدرس دفترخانه     خيابان امام خميني تقاطع خيابان خوش پلاك 409

نام و نام خانوادگی     علي امير آتشاني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     266
تلفن تماس     02133787680     کد پستی     1711863161
آدرس دفترخانه     ميدان امام حسين خيابان دماوند بعد از بيمارستان بوعلي جنوب بزرگراه امام علي جنب شهرداري منطقه13

نام و نام خانوادگی     علي جعفري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     22
تلفن تماس     02177554541     کد پستی     1616796361
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان شهيد آيت اله مدني ، چهارراه گلچين ، جنب بانك ملي ، پلاك508 ، طبقه دوم ، واحد 12

نام و نام خانوادگی     علي خانبابائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     103
تلفن تماس     02166626642     کد پستی     1384744763
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان شمشيري ، خيابان دانشگاه هوايي جنوبي ، روبروي بانك سپه ، پلاك 193 ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     علي رحماني منشادي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     164
تلفن تماس     02177632432     کد پستی     1611745585
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان سپاه ، پلاك194 ، واحد6

نام و نام خانوادگی     علي سعيدي طرقي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     315
تلفن تماس     02133170064     کد پستی     1768993811
آدرس دفترخانه     تهران ، اتوبان شهيدمحلاتي ، ميدان شهيدمحلاتي ، به سمت خيابان 17 شهريور ، بعد از خيابان شريفي ، پلاك281

نام و نام خانوادگی     علي شيخ الرئيس
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     90
تلفن تماس           کد پستی     1835946335
آدرس دفترخانه     تهران-خزانه بخارائي-فلكه سوم-پلاك 57

نام و نام خانوادگی     علي صادق مقانلو
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     5
تلفن تماس     021-77877865     کد پستی     1655913934
آدرس دفترخانه     تهران پارس ، چهار راه اشراق (فلكه دوم سابق ) ابتداي خيابان شهيد ناهيدي (جشنواره سابق ) ساختمان صدف پ183 واحد 3

نام و نام خانوادگی     علي كرمي مهر
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     53
تلفن تماس     02166019739     کد پستی     1343955793
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان دامپزشكي ، بين جيحون و يادگار امام ، كوچه برادران شهيد لواف (سعادت) ، پلاك3 ، زنگ اول

نام و نام خانوادگی     علي مطهري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     10
تلفن تماس     02177070167     کد پستی     1689964915
آدرس دفترخانه     تهرانپارس قنات كوثر بلوار مطهري كوچه12شرقي پلاك35 طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     علي يوسفي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     355
تلفن تماس     02188631908     کد پستی     1431774391
آدرس دفترخانه     تهران خ سيدجمال الدين اسدآبادي (يوسف آباد) خ فتحي شقاقي نبش خ جهان مهر پ63

نام و نام خانوادگی     عليرضا امير پور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     72
تلفن تماس     02144862271     کد پستی     1476775391
آدرس دفترخانه     تهران ، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني ، ابتداي بلوار سيمون بوليوار ، خيابان فكوري ، كوي گل سرخ ، پلاك10 ، طبقه سوم غربي ، واحد5

نام و نام خانوادگی     عليرضا صادقي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     372
تلفن تماس     02122361293     کد پستی     1998888176
آدرس دفترخانه     تهران، سعادت آباد، ضلع جنوب شرقي ميدان سرو، ساختمان آرمن، طبقه اول، واحد 1

نام و نام خانوادگی     عليرضا محمدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     213
تلفن تماس           کد پستی     1813968397
آدرس دفترخانه     تهران ، راه آهن ، بيست متري جواديه ، نبش بازارچه ، پلاك367

نام و نام خانوادگی     عيسي انصاري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     320
تلفن تماس     021-66242561     کد پستی     1373983648
آدرس دفترخانه     تهران ، شهرك وليعصر ، خيابان بهرامي ، پلاك 241 ، طبقه اول ، واحد 1

نام و نام خانوادگی     غلامحسن بهرامي نويد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     92
تلفن تماس     02144212765     کد پستی     1451633768
آدرس دفترخانه     تهران ستارخان بين فلكه اول و دوم صادقيه مقابل پاساژ كيميا پلاك 749 واحد 6

نام و نام خانوادگی     غلامحسن محمودي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     335
تلفن تماس     02166011596     کد پستی     1349747879
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان دامپزشكي ، بعد از بزرگراه يادگار امام (ره) ، دوازده متري شهيد محسن محمودي ، كوچه ده متري دوم ، شماره 6 ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     غلامحسين الهي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     404
تلفن تماس     02144453660     کد پستی     1469657558
آدرس دفترخانه     تهران ، بالاتر از چهار راه پونك ، نبش كوچه سوم ، مجتمع نسيم ، طبقه پنجم

نام و نام خانوادگی     غلامحسين صادقي پناه
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     62
تلفن تماس           کد پستی     1349835338
آدرس دفترخانه     تهران ، انتهاي بلوار استاد معين ، خيابان دستغيب غربي ، كوچه 12 متري امام خميني ، كوچه حبيبي ، پلاك 5

نام و نام خانوادگی     غلامرضا شاه بوداغي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     220
تلفن تماس     02188877380     کد پستی     1969777533
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان ميرداماد ، نبش خيابان آفريقا ، ساختمان باران (وانيا) ، پلاك408 ، طبقه همكف ، واحد5

نام و نام خانوادگی     غلامرضا طاهري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     406
تلفن تماس     02155067546     کد پستی     1181684985
آدرس دفترخانه     تهران- هفده شهريور جنوبي- پايين تر از ميدان خراسان- چهار راه تيردوقلو- بطرف شوش شرقي-اولين كوچه دست چپ- نبش كوچه رفيعي-پلاك 108 طبقه اول

نام و نام خانوادگی     غلامرضا عباسي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     168
تلفن تماس     02144837566     کد پستی     1469814816
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان پونك ، انتهاي اشرفي اصفهاني ، بلوار سيمون بليوار ، خيابان معين ، پلاك7 ، طبقه دوم ، واحد2

نام و نام خانوادگی     غلامرضا فرسم گر
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     259
تلفن تماس     02133017775     کد پستی     1798785943
آدرس دفترخانه     ميدان خراسان خيابان خاوران بعد از اتابك10متري شهيد تقي پور كوچه شهيد درستي پلاك 18

نام و نام خانوادگی     غلامرضا منصوري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     144
تلفن تماس     02177808279     کد پستی     1649714463
آدرس دفترخانه     نارمك ميدان نبوت نبش گلبرگ شرقي و م 21 پلاك 2 واحد1

نام و نام خانوادگی     غلامعلي رزمخواه شربياني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     308
تلفن تماس     02155732597     کد پستی     1357656844
آدرس دفترخانه     تهران ، انتهاي خيابان جيحون ، خيابان تيموري (شهيد كاظمي) ، چهار راه گلستاني ، كوچه شباني ، پلاك1 ، طبقه1

نام و نام خانوادگی     غلامعلي ميرعبداله
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     235
تلفن تماس     02133167498     کد پستی     1766954696
آدرس دفترخانه     خيابان پيروزي خيابان نبرد بعد از مسجدجعفري 10متري شهيد عابديني پلاك 17

نام و نام خانوادگی     فاضل بهرامي خوشكار
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     59
تلفن تماس     02144437040     کد پستی     1476943615
آدرس دفترخانه     تهران ، پونك ، سردار جنگل ، نرسيده به شهيد آبشناسان ، خيابان طباطبائي ، پلاك1 ، طبقه سوم

نام و نام خانوادگی     فرامرز توكلي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     77
تلفن تماس     02166371038     کد پستی     1354739317
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان رودكي ، بين كميل و مرتضوي ، پلاك 101 ، طبقه 2 ، واحد 8

نام و نام خانوادگی     فرج اله قاسمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     286
تلفن تماس     02126114842     کد پستی     1958963817
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پاسداران ، ميدان نوبنياد ، نبش كوهستان چهارم ، پلاك 610

نام و نام خانوادگی     فرزاد اماندار
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     364
تلفن تماس     02144620561     کد پستی     1476863711
آدرس دفترخانه     تهران ، پونك ، خيابان ميرزا بابايي ،بين چهارراه عدل وسردارجنگل، پلاك89 ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     قاسم سراي سرور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     155
تلفن تماس     02155184409     کد پستی     1836934789
آدرس دفترخانه     تهران ، خزانه بخارايي ، نرسيده به فلكه چهارم ، جنب بانك ملي ، نبش كوچه ورمه چناري ، پلاك19 ، طبقه اول ، واحد1

نام و نام خانوادگی     قاسم قدرتي نيا
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     9
تلفن تماس     02133813724     کد پستی     1778946675
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، بلوار ابوذر جنوبي ، نبش چهارراه زمزم ، پل چهارم ، ساختمان بيتا

نام و نام خانوادگی     كاظم شفيعي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     228
تلفن تماس     02177838136     کد پستی     1643735373
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان سبلان جنوبي ، سه راه قاسم آباد (حافظ) ، كوچه شهيد محمد طالبي ، پلاك27

نام و نام خانوادگی     كاظم كمالي يزدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     336
تلفن تماس     02166500988     کد پستی     1455863965
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان ستارخان ، نرسيده به سه راه تهران ويلا ، خيابان 16متري شهيد عباس دهقان ، كوچه شهيد پارسائيان ، پلاك 14

نام و نام خانوادگی     كلام قاسمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     26
تلفن تماس     02144216767     کد پستی     1454953333
آدرس دفترخانه     خيابان ستارخان مقابل برق آلستوم نبش كوچه كاشاني پور پلاك4 طبقه3

نام و نام خانوادگی     مازيار رستمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     58
تلفن تماس     02177705523     کد پستی     1685917614
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان فرجام ، بين باقري و سراج ، روبروي داروخانه دكتر طاهري ، پلاك201 ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     ماشااله گلستاني نژاد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     40
تلفن تماس     021-88805262     کد پستی     1415833191
آدرس دفترخانه     بلواركشاورز خيابان فلسطين شمالي كوچه براداران معظم پلاك 1 طبقه 3

نام و نام خانوادگی     ماطاوس شاورديان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     324
تلفن تماس     02188903458     کد پستی     1597963911
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان ميرزاي شيرازي ، كوچه چهارم ، كوچه فرعي ارفع ، جنب مدرسه گوهر ، پلاك20 ، زنگ دوم

نام و نام خانوادگی     مجتبي تقديسي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     111
تلفن تماس     02144563408     کد پستی     1388835936
آدرس دفترخانه     تهرانسر – بلوار نيلوفر غربي – پلاك 318 واحد 2

نام و نام خانوادگی     مجتبي حقگو
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     290
تلفن تماس     02133690649     کد پستی     1769764966
آدرس دفترخانه     تهران ، بزرگراه شهيد محلاتي ، ابتداي خيابان شهيد مخبر شمالي (عارف شمالي ) ، پلاك 357

نام و نام خانوادگی     مجتبي صدوقي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     240
تلفن تماس     02166842185     کد پستی     1347913115
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان آزادي ، خيابان جيحون ، تقاطع مرتضوي ، پلاك 201

نام و نام خانوادگی     مجيدرضا محمدرضائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     444
تلفن تماس     02144466622     کد پستی     1473946844
آدرس دفترخانه     خ جنت ابادجنوبي ابتداي بلوارلاله شرقي پ116

نام و نام خانوادگی     محسن حاتمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     51
تلفن تماس           کد پستی     1375819433
آدرس دفترخانه     شهرك وليعصر ميدان زاهدي (رجايي) خيابان سجادي جنوبي خيابان علي چنكشي پلاك 59

نام و نام خانوادگی     محسن رجب زاده
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     3
تلفن تماس     02122279494     کد پستی     1916663151
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان شريعتي ، خيابان وحيد دستگردي (ظفر) خيابان فريدافشار ، بلوار آرش شرقي ، ابتداي خيابان دليري( نونهالان) ، پلاك 3 ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     محسن غلامي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     183
تلفن تماس     02177826663     کد پستی     1643658366
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان تسليحات ، خيابان برادران شهيدرضائي ، پلاك29 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     محسن نامي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     179
تلفن تماس     02177643705     کد پستی     1565844143
آدرس دفترخانه     خيابان شريعتي خيابان ملک پلاک 20 واحد 17

نام و نام خانوادگی     محمد ابراهيم بيات
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     344
تلفن تماس     02133341024     کد پستی     1713663116
آدرس دفترخانه     تهران ميدان امام حسين خيابان دماوند خيابان شهيد محمد منتظري تقاطع چهارراه شهيد مرتجايي پلاك 289

نام و نام خانوادگی     محمد ابراهيم زاده
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     157
تلفن تماس     02155726225     کد پستی     1358984789
آدرس دفترخانه     تهران ، 20متري ابوذر ، خ بدخشان كمالي ، خ مهمان نوازان ، پ 144 ، ط 1

نام و نام خانوادگی     محمد اسدي مهماندوستي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     135
تلفن تماس     02155674151     کد پستی     1365886681
آدرس دفترخانه     تهران ، جواديه ، خيابان 20 متري ، نبش كوچه جوانبخت ، پلاك 61 ، طبقه اول غربي

نام و نام خانوادگی     محمد اسماعيل صادقي فخر
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     277
تلفن تماس     02188537644     کد پستی     1559616916
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان شهيد بهشتي ، نرسيده به تقاطع سهروردي ، پلاك93 ، طبقه دوم ، واحد5

نام و نام خانوادگی     محمد امين قلعه قوند
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     407
تلفن تماس     02155721390     کد پستی     1358955881
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان قزوين ، امامزاده حسن ، 8 متري فريدون احمدي ، نبش كوچه بصيريان ، پلاك1

نام و نام خانوادگی     محمد باقر بيگدلي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     280
تلفن تماس     02155640650     کد پستی     1365938931
آدرس دفترخانه     تهران ، جواديه ، راه آهن ، انتهاي ده متري اول ، خيابان شهيد شاه عليزاده ، پلاك 27

نام و نام خانوادگی     محمد باقر فرقاني فرد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     377
تلفن تماس     02155759377     کد پستی     1363617361
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان ابوذر ، بيست متري ابوذر غربي ، روبروي بوستان شقايق ، پلاك807 ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     محمد باقر قايدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     101
تلفن تماس     02133056101     کد پستی     1766863779
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، بلوار ابوذر ، نرسيده به پل دوم ، نبش كوچه 12شرقي ، پلاك639

نام و نام خانوادگی     محمد باقر يوسفي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     126
تلفن تماس     02122467748     کد پستی     1695835383
آدرس دفترخانه     تهران ، اقدسيه ، بلوار ارتش ، نرسيده به ميني سيتي ، ساختمان ميلاد ، بلوك 4 ، واحد2

نام و نام خانوادگی     محمد بيدارمنش
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     219
تلفن تماس     02133732471     کد پستی     1773663111
آدرس دفترخانه     خيابان 17 شهريور جنوبي ، پايين تر از پل محلاتي ، جنب بانك ملي ، ساختمان ايزد ، پلاك 1450 ، طبقه 2 ، واحد 4

نام و نام خانوادگی     محمد تاجيك ايجدان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     82
تلفن تماس     02133491718     کد پستی     1787666898
آدرس دفترخانه     سه راه افسريه ، مسعوديه ، خيابان مظاهر ، كوچه شهيد محمد علي سلطاني ، پلاك 532 ، طبقه دوم واحد 2

نام و نام خانوادگی     محمد تقي مولائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     370
تلفن تماس     02177459539     کد پستی     1683994711
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان فرجام ، نرسيده به چهارراه حيدرخاني ، پلاك 736

نام و نام خانوادگی     محمد جواد حسيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     88
تلفن تماس     02122080439     کد پستی     1997998367
آدرس دفترخانه     سعادت آباد ميدان كاج مجتمع سروستان طبقه 4 واحد 407

نام و نام خانوادگی     محمد حسين آقائي ولوجردي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     462
تلفن تماس     02122539096     کد پستی     1663699484
آدرس دفترخانه     تهران ، بزرگراه رسالت ، خيابان استاد حسن بناء شمالي ، پائين تراز سه راه پرتوي ، كوچه شاهمرادي ، پلاك21 قديم ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     محمد حسين احساني مطلق
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     392
تلفن تماس     02133681873     کد پستی     1871953116
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان خاوران ، بعد از فرهنگسراي خاوران ، نبش خيابان هاشمي ، برج اداري سپهر ، طبقه اول ، واحد4

نام و نام خانوادگی     محمد حسين بستانچي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     86
تلفن تماس     02144409650     کد پستی     1473813374
آدرس دفترخانه     جنت آباد نرسيده به چهارباغ ساختمان برج سفيد فوقاني بانك صادرات طبقه سوم

نام و نام خانوادگی     محمد حسين توحيدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     162
تلفن تماس     02144502010-02144563839     کد پستی     1388775669
آدرس دفترخانه     تهرانسر بلوار اصلي نبش خيابان 21 پلاك 58

نام و نام خانوادگی     محمد حسين عسگري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     265
تلفن تماس     02177221260     کد پستی     1677848963
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان رسالت ، خيابان هنگام ، بعد از ميدان الغدير ، اول شميران نو ، پلاك 5 ، طبقه سوم

نام و نام خانوادگی     محمد حسين كاوه
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     124
تلفن تماس     02144142589     کد پستی     1483763997
آدرس دفترخانه     بلوارفردوس غرب تقاطع بلوار شقايق ساختمان پرشيا ورودي B طبقه 2 واحد24

نام و نام خانوادگی     محمد حسين مقدسي ريسه
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     390
تلفن تماس     02166884077     کد پستی     1348733146
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان قصرالدشت ، بعد از خيابان بهنود (زاويه) ، پلاك759 ، جنوب طبقه اول ، واحد2

نام و نام خانوادگی     محمد حسين ناصحي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     243
تلفن تماس     02155725454     کد پستی     1353755764
آدرس دفترخانه     خيابان كميل نبش چهارراه خوش روبروي مسجد صاحب الزمان

نام و نام خانوادگی     محمد حسين نجفي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     33
تلفن تماس     02177508229     کد پستی     1148983369
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان انقلاب ، روبروي پيچ شميران ، جنب دانشگاه آزاد اسلامي ، ساختمان تنكابن ، طبقه پنجم ، واحد24

نام و نام خانوادگی     محمد حسين نكونام
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     158
تلفن تماس     02144314558     کد پستی     1487933453
آدرس دفترخانه     شهرزيباضلع شمالغربي ميدان پ178

نام و نام خانوادگی     محمد حسين هاشمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     249
تلفن تماس     02144667328     کد پستی     1393844185
آدرس دفترخانه     تهران ، شهرك اكباتان ، فاز يك ، سه راه مخابرات ، برج سبز ، طبقه 5 ، واحد 24

نام و نام خانوادگی     محمد حنيفه اقبال درخشان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     84
تلفن تماس     02122501878     کد پستی     1663778463
آدرس دفترخانه     مجيديه شمالي پائين تر مخابرات نبش كوچه شجاعي پ 1 ط 1

نام و نام خانوادگی     محمد خندق آبادي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     263
تلفن تماس     02133336124     کد پستی     1764674435
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، خيابان شاه آبادي(دهم فروردين) ، پلاك 358

نام و نام خانوادگی     محمد داود علي نيا كاشاني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     127
تلفن تماس     02155971622     کد پستی     1877615671
آدرس دفترخانه     شهرري ميدان شهرداري (ساعي) بالاي بانك مسكن مجتمع صدف ورودي D طبقه 4 واحد 22

نام و نام خانوادگی     محمد ذوالفقاري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     99
تلفن تماس     02133345646     کد پستی     1761834753
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پيروزي ، انتهاي خيابان شكوفه ، خيابان شهيد دروديان ، ميدان كلانتري ، اول خيابان كرمان ، پلاك 16 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     محمد رحماني خليلي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     345
تلفن تماس     02133780517     کد پستی     1717684115
آدرس دفترخانه     تهران _ميدان شهدا _خ پيروزي _بعداز شكوفه _پلاك1040_ط3

نام و نام خانوادگی     محمد سليمي نائيني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     97
تلفن تماس     02166920444     کد پستی     1318743111
آدرس دفترخانه     تهران خيابان جمهوري اسلامي بين گلشن و پيروز خيابان برادران شهيدياسري پلاك21

نام و نام خانوادگی     محمد شريفي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     270
تلفن تماس     02166653910     کد پستی     1383943313
آدرس دفترخانه     تهران ، مهرآباد جنوبي ، خيابان شمشيري ، مقابل كوچه طالقاني ، پلاك 55 واحد يك

نام و نام خانوادگی     محمد شيخ الرئيس كرماني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     230
تلفن تماس     02122813337     کد پستی     1936793834
آدرس دفترخانه     خيابان شهيد باهنر (نياوران) مقابل خيابان جماران ساختمان160 طبقه2 واحد9

نام و نام خانوادگی     محمد صادق اخوان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     340
تلفن تماس     02188255531     کد پستی     1445863736
آدرس دفترخانه     خ شهرآراء بلوك 18 پلاك 14 واحد 35

نام و نام خانوادگی     محمد صادق بصيري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     190
تلفن تماس     02166877924     کد پستی     1345967861
آدرس دفترخانه     خيابان طوس بين خيابان خوش و قصرالدشت پلاك 54

نام و نام خانوادگی     محمد صادق رزاق مهر
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     348
تلفن تماس     02155712635     کد پستی     1353635693
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان نواب ، خيابان محبوب مجاز (سيناي غربي) ، نبش خيابان شهيد كاظمي ، پلاك67

نام و نام خانوادگی     محمد طراقيان پور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     381
تلفن تماس     02177581108     کد پستی     1615785417
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان شهيد مدني نبش كوچه برزگران پ660 واحد 4

نام و نام خانوادگی     محمد عباسي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     429
تلفن تماس     02177726196     کد پستی     1651783638
آدرس دفترخانه     تهرانپارس ، فلكه اول ، نبش خيابان گلبرگ ، پلاك6 ، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     محمد عقيلي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     89
تلفن تماس     02155312953     کد پستی     1819896645
آدرس دفترخانه     تهران نازي آباد خيابان بهمنيار جنب بيمارستان مفرح ساختمان اداري تجاري مفرح همکف واحد 3

نام و نام خانوادگی     محمد علي توحيدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     242
تلفن تماس     02188618197     کد پستی     1995833838
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان شيخ بهايي شمالي ، برج مرمر ، پلاك15 ، طبقه چهارم ، واحد8

نام و نام خانوادگی     محمد علي حسين زاده
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     28
تلفن تماس           کد پستی     1494774963
آدرس دفترخانه     شهرك راه آهن منطقه 22 بلوار گلها بالاتر از ميدان اتريش 24متري لاله پلاك37طبقه 1

نام و نام خانوادگی     محمد علي ذاكري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     312
تلفن تماس     021-77874744     کد پستی     1654673373
آدرس دفترخانه     تهرانپارس ، بين فلكه اول و دوم ، نبش جنوبشرقي چهار راه تيرانداز پلاك118

نام و نام خانوادگی     محمد علي فتحي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     402
تلفن تماس     02155354381     کد پستی     1815646875
آدرس دفترخانه     تهران ، نازي آباد ، خيابان مدائن ، كوچه شهيد كاشي پور ، نبش ميدان تير ، پلاك 4

نام و نام خانوادگی     محمد علي قهرماني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     227
تلفن تماس     02188193539     کد پستی     1969913178
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان ونك ، خيابان صانعي ، پلاك48 ، طبقه اول واحد1

نام و نام خانوادگی     محمد علي مزاري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     18
تلفن تماس     02144215263     کد پستی     1461744173
آدرس دفترخانه     صادقيه بزرگراه اشرفي اصفهاني اول بلوار مرزداران روبروي ناهيد پلاك 211 طبقه 1 واحد1

نام و نام خانوادگی     محمد علي موقاري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     257
تلفن تماس     02133780632     کد پستی     1716643471
آدرس دفترخانه     خيابان پيروزي ايستگاه چهارصددستگاه جنب آزمايشگاه مه پور پ846طبقه2

نام و نام خانوادگی     محمد فيلسوفيان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     374
تلفن تماس     02122850737     کد پستی     1664835813
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان پاسداران ، بوستان دوم ، خيابان گيلان غربي ، كوچه موحد 2 ، پلاك 3

نام و نام خانوادگی     محمد متين
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     141
تلفن تماس     02188878450     کد پستی     1969945613
آدرس دفترخانه     ميدان ونك ، خيابان محمد صانعي ، پلاك 31 ، ساختمان پزشكان مرجان ، واحد5

نام و نام خانوادگی     محمد محمدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     11
تلفن تماس     02133653903     کد پستی     1778613383
آدرس دفترخانه     تهران ، اتوبان شهيد محلاتي ، بلوار نبرد جنوبي ، تقاطع زمزم ، پلاك101

نام و نام خانوادگی     محمد محمودي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     297
تلفن تماس     02122476101     کد پستی     1696716143
آدرس دفترخانه     تهران ، اقدسيه ، رو به روی مسجد امام صادق ، پلاک 34 طبقه 3

نام و نام خانوادگی     محمد مختاري هاشم اباد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     98
تلفن تماس     02144476934     کد پستی     1473995794
آدرس دفترخانه     تهران ، ستاري از شمال به جنوب ، پايين تر از همت ، نبش كوچه بنفشه 7 ، پلاك 1 ، واحد 5

نام و نام خانوادگی     محمد ميرزائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     188
تلفن تماس     02155398186     کد پستی     1334663483
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان منيريه ، چهارراه لشگر اول خيابان شهيد معيري ، پلاك 218، طبقه اول

نام و نام خانوادگی     محمد نبي عليزاده فرد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     216
تلفن تماس     02166232022     کد پستی     1373983395
آدرس دفترخانه     تهران ، شهرك وليعصر ، خيابان شهيدحيدري ، خيابان برادران بهرامي ، نبش خيابان حسيني ، طبقه 3 ، واحد14

نام و نام خانوادگی     محمد هادي طاهري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     193
تلفن تماس     02177900017     کد پستی     1647731175
آدرس دفترخانه     نارمك خيابان دردشت جنوبي نبش كوچه 50 ساختمان گاليله پلاك 72

نام و نام خانوادگی     محمدحسن آقائي ولوجردي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     264
تلفن تماس     02188422893     کد پستی     1637737181
آدرس دفترخانه     تهران ، خيابان سبلان شمالي ، خيابان شهيد محسن آزادي ، نبش كوچه شهيد صادقي ، پلاك33 ، طبقه2

نام و نام خانوادگی     محمدحسن انصاري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     285
تلفن تماس     02133374331     کد پستی     1856684878
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان بروجردي ، شهرك دولت آباد ، نرسيده به فلكه سوم ، خيابان شهيدحق گويان ، خيابان 43 ، پلاك 17

نام و نام خانوادگی     محمدرضا حميدي بهشتي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     70
تلفن تماس     02166801049     کد پستی     1377673516
آدرس دفترخانه     تهران ، شهرك يافت آباد ، بلوار ابراهيم آباد ، خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ، بعد از بوستان مينا ، پلاك21 ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     محمدرضا خطيبي كوشا
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     123
تلفن تماس     02122319001     کد پستی     1663684611
آدرس دفترخانه     تهران ، بزرگراه رسالت ، تقاطع مجيديه ، جنب درمانگاه فرح بخش ، پلاك 7

نام و نام خانوادگی     محمدرضا شيرازي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     161
تلفن تماس     02122324673     کد پستی     1671918177
آدرس دفترخانه     بزرگراه رسالت ، خيابان 16 متري دوم ، مجيديه شمالي ، بالاتر از پارك مجيديه ، بين خيابان علي بخشي و شهيد آستركي ، پلاك 164 ورودي شمالي ، طبقه 5 واحد 14

نام و نام خانوادگی     محمدرضا كمالي ضياء
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     328
تلفن تماس     02144263095     کد پستی     1464653615
آدرس دفترخانه     تهران ، بلوار مرزداران ، بالاي داروخانه دكتر معين زاده ، پلاك62 ، طبقه دوم ، واحد5

نام و نام خانوادگی     محمود بنكدار
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     211
تلفن تماس     021-77816240     کد پستی     1645613973
آدرس دفترخانه     نارمك 46 متري غربي سه راه گلستان خيابان شهيد مرتضي رامين پلاك 34

نام و نام خانوادگی     محمود حيدري آقايي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     159
تلفن تماس     02166371000     کد پستی     1353934944
آدرس دفترخانه     خيابان قصرالدشت بين خيابان امام خميني و مالك اشتر نبش كوچه كبيراني پلاك1

نام و نام خانوادگی     محمود رحيمي پور بافقي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     180
تلفن تماس     02122073144     کد پستی     1998994859
آدرس دفترخانه     تهران . سعادت آباد . ضلع جنوب غربي ميدان سرو . ساختمان سينا . ط 4 . واحد 8

نام و نام خانوادگی     محمود صداقت گويان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     56
تلفن تماس     021-22460053     کد پستی     694933363
آدرس دفترخانه     تهران ، اتوبان ارتش ، خيابان ازگل ، بن بست اول جنب نان فانتزي ، پلاك14

نام و نام خانوادگی     محمود عابدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     214
تلفن تماس     02133198914     کد پستی     1767636743
آدرس دفترخانه     تهران ، خ پيروزي ، خ پرستار جنوبي ، چهارراه صاحب الزمان عج ، ساختمان كاكتوس ، پلاك 104 ، طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     محمود قربانلو
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     329
تلفن تماس     02188209028     کد پستی     1969913451
آدرس دفترخانه     تهران ، ميدان ونك ، كوچه شهيد صانعي ، پلاك42 ، طبقه چهارم

نام و نام خانوادگی     محمود كرمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     169
تلفن تماس     02177926177     کد پستی     1735783493
آدرس دفترخانه     تهران ، نارمك ، خيابان آيت ، كوچه رجب بلوكات ، پلاك 81

نام و نام خانوادگی     محمود كظيمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     7
تلفن تماس     02177911272     کد پستی     1683994163
تهران ، خيابان جانبازان غربي ، نرسيده به ميدان نبوت ، ساختمان كيميا ، طبقه اول ، واحد4

نام و نام خانوادگی     محمودرضا گلچين راد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     138
تلفن تماس     02166884075     کد پستی     1345835463
تهران ، خيابان خوش ، نبش خيابان بوستان سعدي ، پلاك666 ، طبقه اول ، واحد1

نام و نام خانوادگی     محي الدين يميني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     201
تلفن تماس     02188088433     کد پستی     1466946565
تهران ، سعادت آباد ، بلوار دريا ، بين خيابان شفق و مطهري ، پلاك110 ، طبقه دوم ، واحد5

نام و نام خانوادگی     مرتضي خليلي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     367
تلفن تماس     02126105700     کد پستی     1978978581
شميران ، دارآباد ، مقابل پارك موزه حيات وحش ، پلاك 133

نام و نام خانوادگی     مرتضي زالي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     416
تلفن تماس     02144063806     کد پستی     1481757511
صادقيه بلوارفردوس چ مخابرات خ جهرمي ك اركيده پ28

نام و نام خانوادگی     مرتضي صيدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     359
تلفن تماس     02166676704     کد پستی     1345998843
تهران ، خيابان خوش جنوبي ، بعد از خيابان طوس ، سمت چپ ،قبل ازخيابان آذربايجان، پلاك860 ، طبقه همكف ، واحد1

نام و نام خانوادگی     مرتضي عابدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     207
تلفن تماس     02133301647     کد پستی     1718783733
تهران ، خيابان پيروزي ، خيابان شكوفه ، پلاك 258

نام و نام خانوادگی     مرتضي قلي بيكيان
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     299
تلفن تماس     02133506909     کد پستی     1767633991
تهران ، خيابان 17شهريور ، ضلع جنوبغربي پل آهنگ ، جنب دفتر هواپيمائي سانيا ، پلاك304 ، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     مرتضي ملائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     319
تلفن تماس     02177941391     کد پستی     1646754913
تهران- خيابان دماوند- خيابان شهيد حسن طاهري- بالاتر از مسجد ثاراله – پلاك76- طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     مسيحا امامي رضوي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     69
تلفن تماس     02166920348     کد پستی     1318643183
خيابان جمهوري خيابان باستان پلاك 179

نام و نام خانوادگی     مصطفي رئيسي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     139
تلفن تماس     02177507274     کد پستی     1153973817
ميدان امام حسين خيابان 17شهريور شمالي جنب داروخانه پرچم كوچه بختياري مجتمع امام حسين پلاك4 واحد5

نام و نام خانوادگی     مقداد حسني سفيد آبي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     232
تلفن تماس     02177879560     کد پستی     1685957116
تهران ، اتوبان شهيد باقري (جنوب) ، نرسيده به خروجي فرجام ، جنب خيابان 174 غربي ، پلاك88

نام و نام خانوادگی     مقصود خان بابائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     435
تلفن تماس     02166215411     کد پستی     1369686151
تهران سه راه فلاح خيابان پيغمبري نبش كوچه فتحي پلاك 69

نام و نام خانوادگی     منصور طاهري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     195
تلفن تماس     02122502712     کد پستی     1665967796
بزرگراه رسالت،خيابان استاد حسن بنا شمالي،بالاتر از ميدان ملت،طبقه فوقاني بانك كشاورزي،پلاك 70

نام و نام خانوادگی     مهدي آقا پور بي شك
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     142
تلفن تماس     02155826795     کد پستی     1894717863
تهران.خاني آباد نو شهرك شريعتي خيابان ابوريحان پلاك26

نام و نام خانوادگی     مهدي بخشي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     218
تلفن تماس     02177482986     کد پستی     1749663976
تهران ، تهران نو خيابان بلال حبشي چهار راه حافظ پلاک 51

نام و نام خانوادگی     مهدي حميسي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     189
تلفن تماس     021-22303965     کد پستی     163486993
تهران ، بزرگراه رسالت ، خيابان كرمان ، كوچه عقيقي ، ساختمان ابن سينا ، پلاك61 ، واحد6

نام و نام خانوادگی     مهدي قائم پناه
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     52
تلفن تماس     021-66321583     کد پستی     1975864311
تهران ، بزرگراه آيت اله سعيدي ، بلوار معلم ، خيابان حيدري شمالي ، پلاك 421

نام و نام خانوادگی     مهدي قاسمي نيت
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     423
تلفن تماس     02177731504     کد پستی     1655867176
تهرانپارس ، فلكه سوم ، خيابان 196 شرقي ، نرسيده به ميدان پروين ، پلاك 472

نام و نام خانوادگی     مهدي قهرماني اقبلاغ
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     131
تلفن تماس     02166609450     کد پستی     137161884
تهران ، چهارراه يافت آباد ، بلوار معلم ، خيابان تختي ، پلاك 15 ، واحد2

نام و نام خانوادگی     مهدي كريم پور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     474
تلفن تماس           کد پستی     1954748355
تهران ، خ پاسداران ، بعداز چهارراه شهيد لواساني ، نبش تنگستان اول ، پلاك1

نام و نام خانوادگی     مهدي مهدي پور
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     453
تلفن تماس     02188261188     کد پستی     1446813113
تقاطع جلال ال احمدودكترچمران پل نصر(گيشا) پ51

نام و نام خانوادگی     مهدي مهدي زاده
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     460
تلفن تماس     02177262660     کد پستی     1733699364
خ دماوند خ وكيل باشي(نرسيده به وحيديه)پ49

نام و نام خانوادگی     مهدي واعظي فرد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     16
تلفن تماس     02166379063     کد پستی     1354673137
تهران ، خيابان كارون (جنوبي) ، نرسيده به چهارراه مرتضوي ، پلاك 135 ، طبقه اول ، واحد يك

نام و نام خانوادگی     مهدي يزدان پرست
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     55
تلفن تماس     02144506373     کد پستی     1387743115
تهرانسر ، بلوار گلها ، پلاك 87

نام و نام خانوادگی     مهدي يوسفي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     237
تلفن تماس     021-88259324     کد پستی     1443934788
تهران-ستارخان-خيابان پاتريس لومومبا-خيابان ملكوتي-كوچه دشتي-پلاك19 -طبقه اول-واحد1

نام و نام خانوادگی     مهربان فيروزگري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     43
تلفن تماس     02166707740     کد پستی     1134656311
خيابان جمهوري اسلامي – خيابان ميرزا كوچك خان – پلاك 8

نام و نام خانوادگی     موحد حبيبي كوفلي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     14
تلفن تماس     02188405294     کد پستی     1637775336
تهران ، سبلان شمالي ، روبروي بانك قوامين ، ساختمان شماره 534 (محسني)، طبقه همكف

نام و نام خانوادگی     موسي همداني كهن
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     446
تلفن تماس     02177500387     کد پستی     1613848111
تهران -خيابان شريعتي -رو به روي خيابان ملك – خيابان شهيد باقري شبستري- پلاك 34 -طبقه سوم-واحد3

نام و نام خانوادگی     ميرسليمان ميرمحمدي

استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     253
تلفن تماس     02155385275     کد پستی     1334753435
تهران ، خيابان معيري(منيريه) ، روبروي دبيرستان رهنما ، پلاك54 ، طبقه2

نام و نام خانوادگی     ناصر محمدي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     233
تلفن تماس           کد پستی     1481795539
تهران، فلكه دوم صادقيه، بزرگراه آيت الله كاشاني، ابتداي خيابان اعتماديان، جنب درمانگاه ابن سينا، مجتمع سبحان ، پلاك 18، طبقه اول، واحد 5.

    ناصرعلي افضل نژاد
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     356
تلفن تماس     02133322172     کد پستی     1717793548
خ پيروزي چهارصددستگاه خ شيخ الرئيس پ56 ط اول شمالي

نام و نام خانوادگی     نبي اله عطايي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     454
تلفن تماس     02144229209     کد پستی     1461966951
نهران ، فلكه دوم صادقيه ، بلوار اشرفي اصفهاني ، نرسيده به پل همت ، خيابان پارك ، نبش خيابان هما ، پلاك 1 ، طبقه ي اول

نام و نام خانوادگی     نصرت اله موذن
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     468
تلفن تماس     021-2227580     کد پستی     1911913811
تهران ، خ ميرداماد بعد از ميدان مادر پلاك 73 طبقه دوم واحد 9

نام و نام خانوادگی     نعمت اله مرجاني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     94
تلفن تماس     021-88690019     کد پستی     1998813631
تهران سعادت آباد چهار راه مسجد قدس پلاك4 ساختمان پزشكان قدس طبقه سوم واحد 16

نام و نام خانوادگی     هادي غلامي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     171
تلفن تماس     02188562285     کد پستی     1998875753
تهران ، شهرك غرب ، بلوار دادمان ، پلاك88 ، طبقه اول ، واحد يك

نام و نام خانوادگی     هادي فراهاني نسب
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     210
تلفن تماس     02155349314     کد پستی     1819985813
تهران ، نازي آباد ، بعد از بازار دوم ، خيابان كارگر ساماني ، چهارراه دخانيات ، نبش چهارراه ، پلاك4

نام و نام خانوادگی     هاشم آهنگري
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     414
تلفن تماس     09121122094     کد پستی     1914963918
تهران ، خيابان شريعتي ، پل رومي ، پلاك1808 ، طبقه دوم شرقي

نام و نام خانوادگی     هاشم حجازي فر
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     373
تلفن تماس     02166809949     کد پستی     1377847798
تهران ، يافت آباد ، ميدان پژوتن ، خيابان بابايي ، پلاك 236

نام و نام خانوادگی     هرمز گرجي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     342
تلفن تماس     02177389818     کد پستی     1653699391
تهران ، فلكه چهارم تهرانپارس ، ضلع شرقي مجتمع قضائي شهيد باهنر ، پلاك14

نام و نام خانوادگی     ولي اله خادمي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     349
تلفن تماس     02177327071     کد پستی     1654878733
تهران-تهرانپارس-خيابان چشنواره-روبروي هلال احمر-پلاك 86-طبقه زير زمين

نام و نام خانوادگی     ياور عزيزيان فردقريبه
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     128
تلفن تماس     02166257589     کد پستی     1379617618
جاده قديم كرج خيابان خليج فارس بعدازبيمارستان فياض بخش نبش كوچه غفاري ساختمان نگين طبقه 2

نام و نام خانوادگی     يعقوب شنابي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     147
تلفن تماس     02188255166     کد پستی     1445833754
بزرگراه جلال آل احمد بين پل گيشا و پل آزمايش جنب حسينيه شهرآرا روبروي آتش نشاني پلاك 114واحد3

نام و نام خانوادگی     يوسف كياني
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     73
تلفن تماس     02155578242     کد پستی     1771733918
تهران خ وحدت اسلامي بعد از چهارراه ابوسعيد پلاك 745 واحد 3

نام و نام خانوادگی     يوسف ملائي صفائي
استان/حوزه ثبتی     تهران  / تهران       شماره دفترخانه     360
تلفن تماس     02166351833     کد پستی     1453935341
خ آذربايجان روبروي پمپ بنزين پ1005 ط2واحد5