.

.

سایت های مهم حقوقی برای جستجوی مقالات علمی:

ieeexplore.ieee.org
acm.org
link.springer.com
wiley.com
sciencedirect.com
scopus.com
aiaa.org
aip.org
ajpe.org
aps.org
ascelibrary.org
asm.org
asme.org
bioone.org
birpublications.org
bmj.com
emeraldinsight.com
geoscienceworld.org
icevirtuallibrary.com
informahealthcare.com
informs.org
ingentaconnect.com
iop.org
jamanetwork.com
joponline.org
jstor.org
mitpressjournals.org
nature.com
nrcresearchpress.com
oxfordjournals.org
royalsocietypublishing.org
rsc.org
rubberchemtechnol.org
sagepub.com
scientific.net
spiedigitallibrary.org
springermaterials.com
tandfonline.com
theiet.org
acs.org

  سایت های دانلود رایگان کتاب:

                                                 www.ketabnak.com
www.urbanity.ir
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

سایت های مهم علمی،پژوهشی:

www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

سایت های بانک اطلاعاتی:

www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
www.anjoman.urbanity.ir

سایت های پایان نامه داخلی و خارجی:

www.irandoc.ac.ir
www.urbanity.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org

سایت های مقالات فارسی:

www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

سایت های کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس:

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

سایت پایگاه اطلاعات اسلامی:

www.seraj.ir

سایت مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:

www.infolibrarian.com

سایت آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸:

www.findarticles.com

سایت کتابخانه الکترونیک:

www.digital.library.upenn.edu/books

سایت رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس:

www.srco.ir

سایت دانشنامه آزاد اینترنتی:

www.wikipedia.org

سایت دایره المعارف بریتانیکا:

www.britannica.com

سایت های دانشگاه اهايو:

https://etd.ohiolink.edu

✴  سایت دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از 24 کشور اروپايي:

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

سایت دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا:

http://escholarship.org

سایت دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE:

https://www.lib.utk.edu

سایت دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي:

http://www.oalib.com

سایت دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام:

http://etheses.nottingham.ac.uk

سایت دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech:

http://www.intechopen.com

 

سایت دسترسي رايگان به مقالات علمي دانشگاه McGill:

http://digitool.library.mcgill.ca/R

سایت دسترسي رايگان به مقالات علمي مقالات 1753 ژورنال-دانشگاه استنفورد:

http://highwire.stanford.edu