دسته بندی مطالب مربوط

کارگروه دعاوی حقوق خانواده

پایگاه خانواده های ایرانی بیش از هر چیز دیگری در احساسات و عادات و فرهنگ شکل می گیرد به طوری که خیلی اوقات، افراد با موضوعات حقوقی خانواده مثل نفقه، تمکین، مهریه و… احساسی برخورد می کنند و اموال و آرامش و روابط خانوادگی شان را به خطر می اندازند.

موسسه حقوقی راد آمین سعادت برمبنای مسئولیت اجتماعی خویش، امکان بهترین مشاوره های روانشناسی را در اختیار مراجعان قرار می دهد و نیز با ارائه مشاوره حقوقی رایگان و مختصر، سعی دارد از آسیب بیشتر به خانواده ی مراجعین محترم جلوگیری کند.

اما اگر تصمیم موکل بر آن بود که مشکلش را از طریق حقوقی حل کند موسسه راد آمین سعادت از ماهرترین وکلا در حوزه خانواده برخوردار است و با تسلط بر سیر اجرایی پیگیری پرونده های خانوادگی، با بیشترین سرعت امور شما را به سرانجام می رساند. رزومه موسسه در پیروزی در مورد پرونده های بسیار سخت، توانمندی این موسسه را تأیید می کند.

از منظر جامعه شناسان  خانواده متشکل از گروهی است که به سبب خون ، ازدواج یا فرزند خواندگی با یکدیگر ارتباط و منتسب می شوند و برای مدتی نامعلوم کنار هم زندگی می کنند. همچنین دعوای خانوادگی امروزه در کشور ما بیشترین میزان شیوع را دارد که با توجه به ازدیاد قوانین مرتبط با این مقوله و نیز مشکل بودن آنها و مضافاً با تدوین و تصویب قانون حمایت از خانواده جدید و تغییر و تبدیل و دگرگونی قانون مارالذکر مانند تغییر در حضانت طفل و نیز درخواست طلاق توسط هر یک از زوجین میزان تسلط و تبحر در این قواعد و قوانین برای به ثمر رساندن نتیجه مد نظر و جلوگیری از ضایع شدن حقوق حقه زوجین از لوازم می باشد.

بر این اساس این مجموعه در نظر دارد با اتکا به تسلط و تبحر حقوقدانان خویش در زمینه حقوق خانواده آماده ارائه خدمات ویژه در این زمینه می باشد.

پاسخ به سوالات