دسته بندی مطالب مربوط

 کارگروه حقوق شهروندی و مددکاری اجتماعی

حقوق شهروندی را می توان به سلسله قواعد ناظر بر روابط افراد در اجتماع شهری قلمداد نمود. حقوق شهروندی نشأت گرفته از حق درونی و اصلی انسان است. از طرفی این حق غیر قابل واگذاری و جداسازیست. بدین نحو که اجزاء و ارکان آن زنجیر وار به هم وصل بوده و مکمل یکدیگرند. دکترین حقوق شهروندی بر این باورند که مردم یک جامعه زمانی که به حقوق سایر افراد جامعه ارج نهند و آن را محترم بدانند و به وظایف خود در قبال جامعه جامه عمل بپوشانند به شهروند تبدیل می گردنند. همچنیین حقوق شهروندی به افراد با تابعیت یک مملکت جدای از قومیت، نژاد، دین و مرتبه ی اجتماعی داده می شود. این مجموعه با بهره گیری از حقوقدانان توانمند و حق مدار بر آن است که خدمات حقوقی شایانی را در زمینه حقوق شهروندی و اجتماعی ارائه نماید.

برخی از نکات مورد توجه در مددکاری اجتماعی:

1- ظواهر شیک بچه ها یک عامل تحریک کننده کسانی است که کودکان راآزارمیدهند درپرونده کودک آزاری وقتل دختر۹ساله خوزستانی قاتل موهای زیبای این دختررا عمل محرکی برای انجام کودک آزاری بیان کرده بود وعوامل دیگرکودک آزاری ندادن آموزش به کودک نسبت به حفظ حریم خصوصی خود تنهاگذاشتن کودک باافراد ناآشنا وارتباط کودکان درفضای مجازی ازمهم ترین عوامل کودک آزاری است
2- لذت بردن از زندگی را یادمان ندادند ازسرما رنج میبریم وازگرما کلافه میشویم ازتنهایی خود بغض میکنیم وبه افراد اعتماد نمیکنیم
3- درسفرهای خود فقط به رسیدن به مقصد می اندیشیم بدون آنکه از مسیر خود لذت ببریم سپس بهترین راه برای اینکه به همه ماسخت نگذره این است که ازمسیر خود نهایت لذت راببریم ویاوقتی برای رسیدن به اهداف خود سخت سعی وتلاش میکنیم خوشحالی های کوچک همیشه وجود دارند.                                                                                                                                                                            4- درهنگام فرستادن فرزندانمان به مدرسه بفکر بچه های دیگران هم باشیم آنهاهم مثل فرزندان مانیاز به حمایت دارند

* سرپرست انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران میگوید:

1- خشونت هایی که درجامعه میبینیم همه انها محصول مسایل اقتصادی است وکاهش خشونت وافزایش نشاط اجتماعی باحرف ایجاد نمیشود بلکه نیاز به حمایت مسوولین وبودجه دارد. 

2- فشار روانی مقابله وآسیب پذیری باهم تعامل دارند ورفتارانطباقی فرد راتحت الشعاع قرار میدهد  

3-مصاحبه بالینی میتواند افرادرادرمقابله بافشارروانی کمک کند.

4- تعامل بین فشارروانی وآسیب پذیری تعیین میکند که آیا مقابله امکان پذیر هست یا خیر

5- افرادی که به سایر انسانها خدمات عرضه میکنند در معرض فروپاشی روانی هستند

6-معلمی که دانش آموزانشان به درس توجه ندارند ویاکارکنانی که دربیمارستان بیمارانشان میمیرند مستعد ابتلا به فروپاشی روانی هستند

7-تغییرات فیزیولوژیکی تغییرات رفتاری را به دنبال دارد

8 – ضغف عضلانی گریه کردن رابه دنبال دارد 

9-آه کشیدن بی قراری ونآرامی را بدنبال دارد

10-آشفتگی درخواب اشتغال ذهنی را به دنبال دارد

11- تغییرات قلبی وعروقی خلق وافسردگی رابه همراه دارد 

12- کاهش وزن اضطراب در فرد رابه همراه دارد

* نکاتی درباره افراد خود شیفته:

1- نقص ومشارکت عاطفی ووجدانی دارند

2- بدنبال موقعیت درسی شغلی ورزشی و۰۰۰ هستند

3- احساس به اینکه همه کارهاورفتارش درست است

4- تعصب وحسادت دارن نسبت به کسانی که موقعیت رادنبال میکنند

5- تمایل به گرایش به جدال درموقعیت های سختی دارند

6- افراد خودشیفته فعالیت بالایی دارن که نیروی شخصیت آنها راتضعیف نمیکند آنها شجاع هستند وبااعتماد وصراحت صحبت میکنند خود تصمیم میگیرن وبه استقلال طلبی خود پایبندند

7- بشدت عقاید وافکارخودرابردیگران تحمیل میکنند چون اعتماد به نفس بالایی دارن درمواقع سخت محکمند ازسختی ها نمی ترسند وبه راحتی حامی دیگران میشوند

* کلینیک مشاوره ومددکاری اجتماعی آذین: 

الف) دارای مجوز رسمی ازسازمان بهزیستی استان تهران 

ب) ارائه خدمات روانشناسی ومددکاری اجتماعی ومشاوره

ج)خانواده شامل خانواده درمانی وزوج درمانی ومشاوره پیش از ازدواج ومداخلات درمانی در پیمان شکنی و طلاق و۰۰۰

د) روانشناسی رفتاری هیجانی وپرخاشگری واختلالات یاد گیری و۰۰۰۰

ه) روان درمانی شامل اختلالات شخصیت واضطراب وافسردگی و وسواس و۰۰۰۰

و) راهنمایی تحصیلی وشغلی وبحرانهای زندگی

ز) روانسنجی شامل آزمونهای هوشی واستعداد و شخصیت و غیره

ح) رائه خدمات مشاوره مددکاری فردی وخانوادگی واجتماعی

ت)ایجاد ارتباط مناسب وبهره گیری از فرصت های اجتماعی وروشهای مداخله وتوانایی حل مساله افراد وگروه ها وخانواده توسط مددکاران مجرب

ی)ارائه خدمات ازجمله حوزه نوروساینس شامل نوروفیدبک tdcs ازقبیل افزایش خلق،‌ درمان افسردگی،بهبود تعاملات اجتماعی،بهبود توجه،درمان توهم اتاسکیزوفرن،کاهش سردرد ومیگرن ، کاهش درد، بیش فعالی،مشکلات خواب ،اختلالات یادگیری،اضطراب

ک) کلینیک مددکاری اجتماعی آذین  هم اکنون بابرخورداری از کادری مجرب در دوشیفت صبح وعصر آماده خدمت رسانی به اقشارمختلف جامعه ازجمله آسیب دیدگان اجتماعی میباشد

ل)مراجعین محترم می توانند از طریق ارتباط با تلفن ثابت بدون صفر به شماره 9092305717 در بازه زمانی 10 صبح الی 10 شب از توان علمی و تجربی مشاوران کلینیک بهره مند شوند.

م) آقای امیر احمد آدمی دهکردی بعنوان مدیر و مسئول فنی کلینیک آذین با شماره تماس 09125300976 در ساعات اداری پاسخگوی متقاضیان مشاوره مددکاری اجتماعی و روانشناسی میباشند.

ن) اهداف کلینیک مشاوره ومددکاری اجتماعی آذین:
1- کمک به مراجعان جهت کسب اطلاعات لازم درموقعیت های گوناگون زندگی مانند
2- انتخاب همسرمناسب ، انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی
3- کمک به مراجعان درراستای خودشناسی وخود اصلاحی نظیر
4- شناخت استعدادها ، توانایی ها ،
5- علاقمندی ها، ارزش ها، نگرش ها ونقاط قوت وضعف خود
6- کمک به مراجعان درابرازاحساسات وتخلیه هیجان وتلطیف عواطف
7- کمک به مراجعان دریادگیری مهارت های لازم برای ایجاد روابط سالم وسازنده بادیگران در محیط خانه و مدرسه ،محیط کار وجامعه
8- تلاش برای شناخت ودرمان نارسایی ها واختلالات شناختی عاطفی هیجانی ایجادشده درمراجعان
9 -برگزاری کارگاه های تخصصی جهت بالا بردن سطح آگاهی، پیشگیری ودرمان برای عموم
10- برگزاری کارگاه های تخصصی جهت بالا بردن سطح علمی وآشنایی متخصصین روانشناسی با جدید ترین متدها وپیشرفت های علمی درحوزه علم روانشناسی

س) موضوعات فعالیت کلینیک مددکاری اجتماعی و روانشناسی آذین توسط کادری مجرب و اساتید دانشگاهی باسوابق درخشان:

درمان انواع اختلالات بالینی
اختلالات افسردگی
اختلالات افسردگی اساسی
اختلالات افسردگی پایدار ومداوم
اختلالات افسردگی ناشی از مصرف مواد
اختلالات افسردگی ناشی از بیماری های جسمی
اختلالات اضطرابی
اختلال اضطراب جدایی
فوبی خاص
فوبی اجتماعی ا
اختلال وحشت زدگی یا بیماری پنیک
اختلالات وسواس فکری عملی واختلالات مرتبط
اختلال بد شکلی بدن
اختلال کندن پوست

اختلالات دوقطبی واختلالات مرتبط
اختلالات دوقطبی نوع ا ونوع ۲
اختلالات مرتبط باآسیب وعوامل استرس زا
اختلال استرس حاد
اختلال استرس پس از حادثه   

اختلالات تغذیه وخوردن
اختلال هرزه خواری
اختلال بی اشتهایی عصبی
اختلال پر اشتهایی عصبی
اختلال پر خوری  

  اختلالات جنسی
اختلال کژکارهای جنسی
اختلال ملال جنسی
اختلال نابهجاری های جنسی 

اختلالات اعتیاد آور واختلالات مرتبط بامواد مخدر
اختلال مصرف مواد
اختلال مسمومیت مواد
اختلال ترک مواد مخدر

اختلالات شخصیت
اختلال شخصیت پارانوئید
اختلال شخصیت اسکیزو ئید
اختلال شخصیت خود شیفته
اختلال شخصیت وسواسی
اختلال بیش فعالی کمبود توجه
واختلال اسکیزوفرنی وسایراختلالات سایکوتیک و۰۰۰۰

ع) استفاده از رویکردهای مختلف درمانی باتوجه به ماهیت مشکل مراجعه کننده توسط متخصصین مربوطه ازقبیل :
رفتار درمانی شناختی ( CBT)
رفتار درمانی (BT)
رفتاردیالکتیک ( DBT)
گروه درمانی
خانواده درمانی

تکنیک های تربیت فرزندان:
والدین ،فقط به میزان محدودی برمسیرزندگی ورفتارهای فرزندانشان تاثیر دارند سه مورد عمده زیر راکه والدین هیچ کنترلی برآنها ندارند درنظربگیرید ۰
اول ویژگی های ذاتی فرزندان( که آنها ذاتا به دنبال خطرمیروند)
دوم شرایط بیرونی واجتماعی که فرزندان باآنها مواجه میشوند (دوستی که امتحان کردن سیگاررا پیشنهاد میکند ۰)
سوم انتخابهای فرزندان ( پیوستن به دوستانش برای تجربه کشیدن حشیش)

ارجاع به مشاوران خانواده و روانشناسان مجموعه

کارگروه حقوق شهروندی و مددکاری اجتماعی