دسته بندی مطالب مربوط

کارگروه دعاوی حقوق ثبتی

امور ثبتی که دعاوی مثل ثبت اسناد، ثبت املاک، دعاوی اجرای سند رسمی و غیره را شامل می شود ویژگی هایی دارد که زمینه سوءاستفاده و فریب در آن بسیار مستعد است از جمله آن ویژگی ها، پر رنگ بودن نقش قواعد شکلی در این دعاوی است و کسی که تسلط به موضوع نداشته باشد در دام های بسیاری می تواند گرفتار شود و بازنده دادگاه خواهد شد.

موسسه حقوقی راد آمین سعادت با آگاهی کامل از جزئیات این نوع دعاوی در هر سطح با استفاده از وکلای مجرب آماده ی پذیرش پرونده های ثبتی می باشد.

پاسخ به سوالات