کارگروه دعاوی حقوق جزایی

دعاوی جزایی به علت شدت مجازات هایی که می تواند در پی داشته باشد حساس ترین دعاوی است. که سنخ آن چه از لحاظ محتوایی چه از لحاظ نحوه دادرسی در دادگاه نسبت به سایر دعاوی متفاوت است. و همیشه بزرگترین قربانی های این دعاوی افرادی هستند که از پشتیبانی وکلای خبره و مسلط برخوردار نیستند. برخی از مهمترین جرایم کیفری عبارتند از:  قتل، ضرب وجرح، نزاع دسته جمعی، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، صدور چک بلامحل، جعل، مطالبه دیه، رابطه نامشروع و …

موسسه حقوقی راد آمین سعادت با استفاده از وکلایی که به طور خاص بر پرونده های کیفری تمرکز کرده اند و در نهایت تسلط محتوایی و اجرایی به سر می برند موفقیت های باورنکردنی در پیشبرد پرونده های مراجعین داشته و آمادگی پذیرش سخت ترین پرونده ها را دارد.

پاسخ به سوالات