دفتر شرق تهران

تهران: خیابان شریعتی. پایین تر از بهار شیراز. جنب کوچه جباری. پلاک ۴۱۹. طبقه دوم. واحد ۶
تلفن:
۰۲۱۲۲۱۱۹۶۳۱
۰۲۱۲۲۰۷۸۸۶۳
۰۹۱۲۷۰۰۹۷۰۳
۰۹۳۳۷۰۰۹۷۰۳
ایمیل : info@amin-vakil.com

دفتر غرب تهران

تهران: منطقه شهران. پایین تر از فلکه اول شهران. میدان الغدیر. خیابان شهرک شهدا. بن بست دوم. پلاک ۱۷ (درب داخل کوچه)
تلفن:
۰۲۱۴۴۳۰۲۳۷۰
۰۲۱۲۲۱۱۹۶۳۱
۰۲۱۲۲۰۷۸۸۶۳
۰۹۱۲۷۰۰۹۷۰۳
۰۹۳۳۷۰۰۹۷۰۳
ایمیل:
info@amin-vakil.com

نیاز شما به خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی چیست؟